Senatorul Laurentiu Florian Coca l-a interpelat pe Ministrul Administratiei si Internelor, Gabriel Berca.
Obiectul interpelarii: Alocarea sumei 1.451.632 lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru judetul Valcea.

Domnule ministru, avand in vedere ca administratia judetului Valcea prin presedintele Consiliului Judetean domnul dr. Ing.Ion Calea v-a solicitat in temeiul art.1 lit c) din Regulamentul privind procedurile la nivelul Guvernului pentru eleborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin HG nr. 561/2009, va inaintam, pentru analiza, avizare si supunere spre adoptare, proiectul de hotarare de Guvern privind alocarea unei sume, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru judetul Valcea.
Reteaua de drumuri clasate a judetului Valcea, potrivit HG nr. 540/2000privind aprobarea incadrarii functionale a drumurilor publice, insumeaza 2254,9 km, din care:
 drumuri de interes national in lungime totala de 522,4km, reprezentand 24,2% din total;
 drumuri de interes judetean in lungime totala de 967,4km, reprezentand 44,8% din total;
 drumuri comunale in lungime totala de 765,1km, reprezentand 31,0% din total;
Din totalul retelei de drumuri judetene, aflate in administrarea Consiliului Judetean Valcea, in lungime de 967,4 km, 336,7km(34,8%) sunt pietruite si de pamant, iar 545,6km cu imbracaminte asfaltica.
Avand in vedere avertizarea meteorologica a Administratiei Nationale de Meteorologie Bucuresti, de instituire a codului galben si portocaliu in judetul Valcea inca din luna ianuarie a anului 2012, utilajele specifice de deszapezire ale Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Valcea, in calitate de administrator al drumurilor si podurilor judetene, au actionat in permanenta pentru realizarea lucrarilor de indepartarea a zapezii si poleiului de pe drumurile afectate.
Ca urmare a faptului ca utilajele proprii ale Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Valcea nu au putut face fata poleiului si zapezii abundente cazute, R.A.J.D.P. Valcea a procedat la inchirierea a 6 autogredere, 3 tractoare si 6 buldoexcavatoare de la agenti economici privati.
Pentru perioada ianuarie -februarie ac, prestarile pentru deszapezirea drumurilor judetene efectuate de RAJDP Valcea au fost in suma de 1.651.632 lei.
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, judetului Valcea i-a fost repartizata, din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale, suma de 9.164.000 lei, cu 4.955.000 lei mai putin decat in anul 2011.
Din aceasta suma, 4.800.000lei vor fi repartizati pentru realizarea de lucrari pe drumurile comunale, in special de inlaturare a efectelor calamitatilor naturale, iar numai 4.364.000lei pentru finantarea cheltuielilor cu drumurile judetene.
Consiliul Judetean Valcea a alocat din veniturile proprii suma de 13.234.900lei, pentru realizarea lucrarilor in special pe drumurile judetene si podurile afectate de ploile abundente cazute in ultima perioada de timp, astfel incat Programul lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri judetene pe anul 2012 este in valoare de 17.598.900lei.
In Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Judetean Valcea a fost aprobata suma de 200,0 mii lei, care va fi utilizata in vederea decontarii cheltuielilor cu desfasurarea alegerilor locale din anul 2012.
De asemenea, pentru anul 2012, in bugetul propriu al judetului Valcea a fost apobata in Programul lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri judetene, la indicativul 102 ,, Intretinerea curenta pe timp de iarna’’, suma de 200,0 mii lei, care a fost decontata in data de 12 martie 2012.
Fata de aceasta suma, cheltuielile suplimentare pe ianuarie si februarie, cu interventiile efectuate pentru deszapezire, au fost de 1.451.632lei.
Avand in vedere ca la nivelui bugetului propriu al judetului nu exista posibilitati de suplimentare a resurselor financiare sau de redistribuire de la alte capitole bugetare, in temeiul prevederilor art.108 din Constitutia Romaniei,republicata, aleart.30 alin.(2)si (3) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale capitolului 5401, anexa 1, subcapitolul 02, din Legea bugetului de stat pe anul 2012, nr.293/2011, supunem adoptarii de catre Guvern proiectul de hotarare prin care propunem alocarea sumei de 1.451.632lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, bugetului propriu al judetului Valcea, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de caderile masive de zapada si viscol, in vederea decontarii unor lucrari operative privind deszapezirea drumurilor judetene din judetul Valcea.