Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeste in oameni!”
Fundatia Romtens, in colaborare cu partenerii sai Universitatea de Studii din Perugia - Italia, SC. DAD Expertise SRL, SC Euro DSM Management si Consultanta SRL si Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana - a organizat în data de 26 octombrie 2015 Conferinta finala a proiectului Dezvoltarea Resurselor Umane in 19 Comunitati Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia - PSCR2, contract de finantare POSDRU/135/5.2/S/126095. Evenimentul a avut loc in Bucuresti, la hotel Crowne Plaza, si a inclus si o scurta conferinta de presa ce a avut loc recent la Crowne Plaza.
Proiectul desfasurat in perioada aprilie 2014 - decembrie 2015, în 19 comunitati rurale, la nivelul a 19 judete din regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, a abordat doua domenii in care Fundatia Romtens a derulat proiecte in ultimii 15 ani si anume, dezvoltarea comunitara” si promovarea sanatatii la locul de munca”.
Printre activitatile specifice derulate in cadrul proiectului s-au regasit:
- organizarea de sesiuni individuale si colective de informare si consiliere " pentru un numar de peste 860 de persoane din mediul rural;
- furnizarea de programe de formare profesională: cursuri de perfecţionare (Manager de
proiect, Manager resurse umane, Inspector resurse umane, Competenţe antreprenoriale, Inspector SSM, Specialist SSM) şi cursuri de calificare (Lucrător în comerţ) " pentru un numar de peste 760 de persoane din mediul rural;
- organizarea de campanii de informare si constientizare pe teme legate de promovarea sanatatii (23 de targuri de sanatate) si promovarea bunelor practici SSM (19 Caravane SSM), la care au participat un numar de peste 4.000 de persoane din mediul rural;
- organizarea unei Burse a locurilor de munca, la care sunt asteptate cca. 100 de persoane;
- organizarea de vizite de studiu si vizite de intrare in parteneriat pentru 19 experti locali, 19 angajati din mediul rural, 19 manageri din mediul rural si reprezentantii a 5 autoritati locale dintre cele 19 participante la proiect;
- organizarea de evenimente de promovare a proiectului și de diseminare a rezultatelor
acestuia, printre care se numara si Conferinta Finala a proiectului.
Potrivit celor enunţate, activitatile au fost dedicate mai multor categorii de persoane din cele 19 comune din proiect: manageri, angajati, someri, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, persoane inactive, persoane ocupate in agricultura de subzistenta, dar si populatia in ansamblul ei. Astfel, proiectul a urmarit imbunatatirea accesului la ocupatii non-agricole, creșterea competentelor profesionale in domenii non-agricole, precum si facilitarea integrarii pe piata muncii a persoanelor din grupul tinta.
Un moment special in cadrul conferintei, a fost marcat de premierea castigatorilor Competiţiei Caravanelor de Sanatatea si Securitatea îin Munca” desfasurate in randul întreprinderilor si producatorilor individuali din comunitatile rurale incluse in proiect.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la numerele de telefon 0722.362.361, 021.637.30.02, persoana de contact Cristina ROTARU ([email protected]).