Prefectul judetului Mehedinti, Ion Mitu, i-a convocat pe toti primarii comunelor din judet pentru a le aduce la cunostinta ultimele cerinte. De acum inainte, primarii nu mai au voie sa foloseasca posta pentru corespondenta cu prefectura, ci doar e-mail-ul. Vestea nu a bucurat insa pe toata lumea.
"Domnii primari trebuie sa invete sa folo­seas­ca posta electronica. Fie­car­e institutie de­con­centrata va trimite pri­mariilor infor­ma­tiile in format elec­tronic, iar cineva din ins­ti­­­tutie tre­buie sa verifice adre­­­­sele de e-mail de cel pu­tin trei ori pe zi pen­tru a ve­dea daca s-a pri­mit vreun me­saj elec­tro­nic. Aceas­ta ma­sura ar pu­tea fi si o cale de a eco­nomisi venituri in bugetul local. Nu se vor mai chel­tui banii pe hartie, ser­­vi­cii postale sau motorina pen­­tru a se deplasa la Dro­beta Turnu Seve­rin. Suntem in secolul XXI, traim in era teh­­nologiilor infor­mationale si este timpul sa ne acomodam. Corespon­den­ta elec­tronica este mai ra­pida si mai si­gura", a declarat prefec­tul ju­de­­tului Me­hedinti, Ion Mi­tu.
Acesta spune ca prin folosirea postei electronice se vor scuti 2.500 de lei pe luna, cat se cheltuia pentru corespondenta in plic cu primarii din judet. Mitu i-a indemnat pe edilii-sefi sa foloseasca sistemul informatic de comunicatii si sa renunte la metodele clasice de corespondenta, astfel nu se va mai intampla ca mesajele catre prefectura sa nu ajunga la timp. "Fie­care pri­mar trebuie sa-si trea­ca da­tele de con­tact si sa verifice ca adre­sele de e-mail sa fie valide, ast­fel incat sa nu avem surpri­za de a trimite un e-mail, iar acesta sa nu ajun­ga la desti­na­tie. Masu­ra este una care va du­­ce la eficien­ti­zarea re­­latiilor din­­tre institu­tiile pu­bli­ce jude­tene si pri­ma­riile din loca­li­tatile Me­he­din­tiului", a adau­gat direc­­torul de can­celarie al prefecturii, Florin Albei.
Unii edili spun ca metoda electronica este prea complicata pentru ei si vor fi nevoiti sa angajeze pe cineva special pentru acest serviciu. "Nu stiu de ce s-au gandit sa scoata aceasta metoda pentru ca eu consider ca era mai eficienta. Pe internet nici nu stiu cum vor ajunge mesajele sau cum se trimit. Va trebui sa angajam pe cineva sa se ocupe de asta", a declarat Constantin Draghici, primarul comunei Voloiac.
Fie­care pri­marie tre­buie sa com­pleteze un for­mu­lar in ca­re sa-si treaca datele de con­tact si adresele de e-mail.