Alegerea lui Eugen Chebac in functia de vicepresedinte al CJ Galati a aprins spiritele politice si a dat de lucru reprezentantilor celor doua institutii, care isi trimit una alteia scrisori si solicitari.

Dupa alegerile ce au avut loc la finele lunii trecute, cind Eugen Chebac a primit votul consilierilor judeteni pentru a exercita functia de vicepresedinte al CJ, conducerea Aliantei a trimis prefectului o scrisoare prin care cerea analizarea acestor alegeri si reluarea votului. A urmat o scrisoare trimisa de aceasta data de prefectul Mihai Capra presedintelui CJ, in care cerea analizarea situatiei si la care fusese anexat si punctul de vedere al celor doi copresedinti ai Aliantei, Mircea Toader si Victor Dobre. Eugen Durbaca I-a raspuns prefectului printr-o prima scrisoare, in care arata ca alegerile la CJ, in urma carora a fost desemnat noul vicepresedinte, au fost corecte si legale, scotind in evidenta faptul ca la sedinta din septembrie au luat parte inclusiv cei doi secretari de stat din cadrul MAI, care ar fi putut lua cuvintul si atrage atentia asupra unor eventuale ilegalitati.

Prefectul a reanalizat situatia si a adresat o noua scrisoare presedintelui CJ. „Deocamdata domnul prefect nu a luat nici o decizie in privinta validarii sau nevalidarii hotaririi de CJ. Aceasta decizie va fi luata in urmatorele zile. Termenul legal de 30 de zile”, ne-a declarat purtatorul de cuvint al Prefecturii, Emanuela Turcu.

O noua scrisoare

Presedintele CJ i-a transmis prefectului o noua scrisoare dupa ce reprezentantul Guvernului i-a adus la cunostinta faptul ca buletinele de vot nu au fost corect intocmite, votindu-se prin taierea numelui candidatului nedorit si nu prin bifarea unor casute cu „Da” si „Nu”.

„In practica, prima situatie in care s-au aplicat noile prevederi regulementare vizind buletinul de vot si modalitatea efectiva de vot a aparut in sedinta extraordinara a Consiliului Judetului Galati din data de 31 ianuarie 2005, cu prilejul alegerii unui vicepresedinte al Consiliului Judetului Galati, in persoana doamnei Doina Marcela Crista Sighinas, din partea PNL. Astfel, din stenograma acelei sedinte - document in care se consemneaza in mod fidel cele discutate - rezulta urmatoarele: inainte de a incepe procesul de votare pentru alegerea unui vicepresedinte al Consiliului Judetului GalatI, secretarul general al judetului a explicat consilierilor judeteni modul de vot, in concordanta cu noile prevederi regulamentare: in ordinea in care s-au facut propunerile pentru candidatii la functia de vicepresedinte, sint trecuti pe buletinul de vot doamna Doina Marcela Crista Sighinas si domnul Eugen Chebac. In dreptul fiecarui candidat se afla doua casute cu 'da' si 'nu'. Jos exista explicatia: consilierul voteaza 'pentru' prin bararea casutei cu 'nu' si 'impotriva' prin bararea casutei cu 'da'" (pagina 6, paragraful 6 din stenograma). Avind in vedere noua modalitate de intocmire a buletinelor de vot si de votare propriu-zisa si discutiile purtate pe marginea acestora, din care rezulta ca acestea erau greoaie si consilierii judeteni nu au inteles modalitatea de vot, in scopul evitarii oricaror potentiale neintelegeri legate de modul de vot, presedintele Consiliului Judetului Galati a propus in acea sedinta in plen 'sa se taie numele celui pe care nu-l doriti si ramine numele pe care doriti sa-l votatI' (pagina 6, paragraful 7 din stenograma). Supusa la vot fiind, aceasta propunere a fost adoptata in unanimitate, cu 35 de voturi 'pentru'. In continuarea lucrarilor aceleiasi sedinte, inainte de a incepe procesul de votare, presedintele Consiliului Judetului Galati a atras din nou atentia consilierilor judeteni asupra modalitatii efective de vot: 'Repet, se taie numele pe care nu doriti sa-l votati' (pagina 6, paragraful 9 din aceeasi stenograma)”, se arata in noua scrisoare a presedintelui CJ Galati.

Cum s-a votat odata

Propunerea a venit, la acea data, chiar din partea presedintelui CJ, autoritatea care indeplineste, potrivit dispozitiilor din Legea 215/2001, a administratiei publice locale, atributia de a intocmi si supune spre aprobare Consiliului Judetului regulamentul de organizare si functionare a acestuia. Desigur, propunerea a fost legala si regulamentara, fiind, prin urmare, validata in plenul Consiliului Judetului Galati cu unanimitate de voturi. „Mai mult decit atit, la lucrarile acelei sedinte extraordinare a Consiliului Judetului Galati au participat, ca invitati, atit prefectul judetului Galati, cit si subprefectul judetului Galati. Or, potrivit dispozitiilor art. 54, coroborate cu cele ale art. 110 din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia puteau lua cuvintul in chestiunile ce vizau propriul domeniu de responsabilitate. Este bine stiut faptul ca, potrivit propriei legi organice - Legea nr. 340/2004 - prefectul verifica legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale si judetene. Deci nimic nu-l impiedica pe acesta, in cazul in care ar fi intervenit eventuale abateri de la legalitate, sa fi luat cuvintul si sa fi semnalat o asemenea situatie. Insa acest lucru nu s-a intimplat pentru ca, evident, nu a intervenit nici o abatere de la legalitate, nici atunci, si nici in sedinta extraordinara a Consiliului Judetului Galati din data de 30 septembrie 2005”, mai specifica Eugen Durbaca in scrisoarea sa.

Decizia finala?

„In schimb, iata ca acum se invoca nelegalitatea unui act administrativ de autoritate cu caracter individual, respectiv Hotarirea Consiliului Judetului Galati nr. 251 din 30 septembrie 2005, trecindu-se cu vederea faptul ca, la baza adoptarii acestuia, a stat exact acelasi tip de acte pregatitoare (adica in sedinta extraordinara a Consiliului Judetului Galati atit secretarul general al judetului Galati, cit si presedintele comisiei de numarare a voturilor au explicat modalitatea de vot; aceasta modalitate a fost aprobata in unanimitate) ca si in cazul Hotaririi Consiliului Judetului Galati nr. 140 din 31 ianuarie 2005, privind alegerea unui vicepresedinte al Consiliului Judetului Galati, respectiv doamna Doina Marcela Crista Sighinas, din partea PNL. Or nimeni nu a contestat legalitatea acestui act normativ! Dimpotriva, in luna februarie 2005 Institutia Prefectului - judetul Galati ne-a comunicat faptul ca Hotarirea nr. 140 din 31 ianuarie 2005 a indeplinit conditiile de legalitate. Avind in vedere ca pentru adoptarea ambelor hotariri de alegere a vicepresedintilor Consiliului Judetului Galati (140/31.01.2005, respectiv 30.09.2005) s-a respectat exact si intocmai aceeasi procedura, rezulta cu claritate faptul ca ambele hotariri sint legale. Logica elementara, principiul simetriei si cel al identitatii de ratiune implica o singura concluzie: Hotarirea Consiliului Judetului Galati nr. 140 din 31 ianuarie 2005 este legala, prin urmare si Hotarirea Consiliului Judetului Galati nr. 251 din 30 septembrie 2005 este, de asemenea, legala. Avind in vedere cele expuse mai sus, consideram ca pentru adoptarea actului administrativ de autoritate cu caracter individual in discutie, si anume Hotarirea Consiliului Judetului Galati nr. 251 din 30 septembrie 2005, au fost indeplinite toate conditiile de legalitate, si anume: hotarirea a fost data in forma si dupa procedura prevazute de lege, iar adoptarea acesteia de catre autoritatea administratiei publice judetene s-a incadrat in limitele competentei sale. Din cele invederate rezulta ca hotarirea a carei revocare o cereti este legala, motiv pentru care nu putem da curs solicitarii dumneavoastra”, se mai arata in scrisoarea sefului CJ.