Agerpres informeaza: Principalele prevederi ale proiectului Codului muncii, inainte de amendare.
Aceasta varianta a proiectului de lege introduce si notiunea de munca prin agent de munca temporara, care se refera la munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma. ‘Salariatul temporar este persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara, in vederea punerii sale la dispozitia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma. Agentul de munca temporara este persoana juridica, autorizata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, care incheie contracte de munca temporara cu salariati temporari, pentru a-i pune la dispozitia utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilita de contractul de punere la dispozitie sub supravegherea si conducerea acestuia. Conditiile de functionare a agentului de munca temporara, precum si procedura de autorizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului. ‘Utilizatorul‘ este persoana fizica sau juridica pentru care si sub supravegherea si conducerea caruia munceste temporar un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara‘, mentioneaza proiectul de act normativ. El prevede ca un utilizator poate apela la agenti de munca temporara pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar, iar misiunea de munca temporara se stabileste pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 de luni. Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pe perioade succesive, care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni.
Conditiile in care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelungita sunt prevazute in contractul de munca temporara sau pot face obiectul unui act aditional la acest contract. Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda durata misiunii; caracteristicile specifice postului, in special calificarea necesara, locul executarii misiunii si programul de lucru; conditiile concrete de munca, echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze; orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar; valoarea comisionului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum si remuneratia la care are dreptul salariatul si conditiile in care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispozitie de un agent de munca temporara. Contractul de munca temporara este un contract individual de munca ce se incheie in scris intre agentul de munca temporara si salariatul temporar, pe durata unei misiuni. Agentul de munca temporara poate incheia cu salariatul temporar un contract de munca pe durata nedeterminata situatie in care in perioada dintre doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara. Pentru fiecare noua misiune, intre parti se incheie un contract de munca temporara, care inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.
Salariul primit de angajatul temporar pentru fiecare misiune se stabileste prin negociere directa cu agentul de munca temporara si nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata. ‘Cu exceptia dispozitiilor speciale contrare, prevazute in prezentul capitol, dispozitiile legale, prevederile regulamentelor interne, precum si cele ale contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica in egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta‘, se precizeaza in proiectul de lege. Documentul mai prevede ca agentii de munca temporara nu percep nicio taxa salariatilor temporari in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre utilizator sau pentru incheierea unui contract de munca temporara. Referitor la sanctiunile pentru munca la negru, proiectul de act normativ prevede ca primirea la munca a pana la trei persoane fara incheierea unui contract individual de munca va fi sanctionata cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei. De asemenea, prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca se va sanctiona cu amenda de la 500 la 1.000 de lei. ‘Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda penala fapta persoanei care in mod repetat stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege‘, mentioneaza proiectul de act normativ. Acesta prevede o sanctiune asemanatoare si in cazul in refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, conform legii. Conform proiectului de act normativ, constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de trei persoane, fara incheierea unui contract individual de munca. Raspunderea penala revine, dupa caz, directorului, directorului executiv, administratorului, reprezentantului legal al angajatorului, respectiv altei persoane imputernicite de catre angajator, angajatorului - persoana fizica ori reprezentantului legal sau altei persoane imputernicite de catre angajatorul - persoana fizica.