AmosNews informeaza: 700 de localitati rurale inundate in vara anului 2010 vor beneficia de finantare.
Guvernul a aprobat, in sedinta de ieri, lista localitatilor rurale care vor beneficia de finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale afectate in urma inundatiilor din iunie-august 2010.
Lista a fost intocmita pe baza datelor colectate de Ministerul Administratiei si Internelor, prin prefecti, urmand ca refacerea infrastructurii afectate sa se desfasoare prin intermediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Ministrul Administratiei si Internelor, Traian Igas, a precizat ca este vorba de aproximativ 700 de localitati care vor beneficia de acest sprijin.
La randul sau, Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Valeriu Tabara, a explicat ca acest lucru a fost posibil ca urmare a unor modificari aduse PNDR pentru a permite finantarea lucrarilor de refacere a infrastructurii rurale afectate de inundatii, dupa ce MADR a solicitat, in acest sens, sprijinul Comisiei Europene, in iulie anul trecut.
Astfel, Programul National de Dezvoltare Rurala a fost modificat in sensul introducerii a doua submasuri pentru care s-a propus o alocare publica de 218.442.000 euro, si anume:
- submasura 322d) "Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010".
- submasura 125c) "Lucrari de refacere si conservare a infrastructurii de prevenire si de protectie impotriva inundatiilor".
In ceea ce priveste submasura d) din cadrul masurii 322 a PNDR, alocarea publica prevazuta prin program este de 155.942.700 euro (din care 124.754.160 euro de la bugetul UE, ceea ce reprezinta 80% din finantare, si 31.188.540 euro din bugetul national).
Criteriile de eligibilitate care trebuie indeplinite pentru ca o localitate rurala sa poata primi sprijin in cadrul acestei submasuri sunt urmatoarele:
- Comuna care prezinta proiectul trebuie sa fie cuprinsa in lista localitatilor cu infrastructura tehnico-edilitara afectata de inundatiile din anul 2010 aprobata in sedinta de astazi a Guvernul, iar proiectul trebuie sa vizeze reconstructia si modernizarea de drumuri comunale, poduri si podete afectate de inundatii in 2010 si apartinand proprietatii publice a unitatii administrative, respectiv comuna;
- Proiectul trebuie sa fie realizat in spatiul rural conform definitiei din PNDR;
- Proiectul nu prevede investitii in infrastructura rutiera afectata de inundatiile din 2010, finantate prin programe comunitare sau nationale;
- Beneficiarul trebuie sa prezinte studiul de fezabilitate si toate avizele si autorizatiile necesare investitiei;
- Investitia sa respecte Planul Urbanistic General - judetean sau local;
- Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.
In plus, o comuna care depune proiect in cadrul submasurii 322d) din cadrul PNDR nu mai poate depune documentatie de decontare din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene si, in mod similar, o comuna care depune documentatia pentru decontare sau finantare din Fondul de Solidaritate al UE nu este eligibila si nu poate depune proiect pentru a obtine sprijin si prin PNDR-ului.
In ceea ce priveste proiectele eligibile, selectia se face pe baza urmatoarelor criterii stabilite in PNDR:
- Gradul de afectare a infrastructurii rutiere propuse prin proiect, calculat ca ponderea lungimii drumului afectat propus a fi refacut prin proiect din lungimea totala a drumului;
- Infrastructura rutiera propusa prin proiect asigura direct (intersecteaza) accesul la principalele cai rutiere, respectiv drumuri nationale, judetene, comunale;
- Localitati rurale care nu au primit sprijin anterior din fonduri comunitare pentru investitii in infrastructura rutiera;
- Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat;
- Proiect care se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana.
- Sprijinul public - comunitar si national - acordat in cadrul acestei submasuri va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea totala eligibila a proiectului trebuie sa nu depaseasca 1,5 milioane euro/proiect.