Executivul a emis, pe 16 iunie, o republicare a regulilor privind activitatile de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Modificarile facute au fost preluate din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si privesc teme precum informarea turistului, obligatii contractuale, precum si modalitati de despagubire a partilor, daca serviciile nu au fost convenite initial.
Ordonanta de Guvern transpune prevederile Directivei Consiliului 90/314/CEE din 13 iunie 1990, privind pachetele de servicii pentru calatorii, vacante si circuite. Prima publicare a textului a avut loc la 23 iunie 1990, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Actul normativ va intra in vigoare pe 13 august, la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Obiectivul textului ordonantei este acela de a duce la armonizarea legislatiei cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene, privind pachetele de servicii turistice, vandute sau oferite spre vanzare pe teritoriul Romaniei, indiferent de locul de realizare a acestora. Potrivit actului, orice informatii cu privire la pachetul de servicii turistice, pretul acestuia si toate celelalte conditii aplicabile contractului, comunicate de organizator sau de detailist consumatorului, trebuie sa contina indicatii corecte si clare, care sa nu permita interpretari echivoce ale acestora. Agentia de turism are obligatia sa furnizeze turistilor, in scris, in vederea incheierii contractului, informatii referitoare la localitatea de destinatie, ruta de parcurs, mijloacele de transport utilizate, tipul unitatilor de cazare, cuantumul avansului, daca este cazul, precum si numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului.
Organizatorul trebuie sa comunice turistului, in scris sau prin orice alta forma corespunzatoare, inaintea incheierii contractului, informatiile de ordin general privind regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitatile de sanatate, necesare pentru calatorie si sedere.
De asemenea, organizatorul este obligat sa furnizeze informatii precum orarele, locurile escaladelor si legaturilor, dar si denumirea si numarul de telefon al reprezentantei sale locale, utile in cazul in care turistul are o asemenea necesitate.
Cesionarea serviciilor turistice se poate face doar cu anuntarea agentiei de turism
Agentiile de turism sunt obligate sa furnizeze turistului un bon de comanda numai in cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta agentiei de turism. Contractul ia nastere in momentul in care turistul primeste o confirmare scrisa a rezervarii, care se transmite de catre organizatorul calatoriei, in cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de cel al confirmarii calatoriei, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite. Bonul de comanda trebuie sa cuprinda elemente precum destinatia, durata si datele de sosire si de plecare, mijloacele de transport, serviciile de masa (pensiune completa, demipensiune sau mic dejun), programul turistic solicitat si numarul de persoane pentru care se comanda pachetul de servicii turistice, numarul de copii, varsta si actele de identificare ale acestora. In toate cazurile, agentia de turism are obligatia sa inmaneze turistului un exemplar din contract. Acesta poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile necesare pentru a constitui un contract. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria programata, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane, care trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute in pachetul de servicii turistice contractat.
Cesionarea poate fi realizata numai cu anuntarea agentiei de turism semnatare a contractului. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari. Preturile stabilite in contract nu pot fi modificate, cu exceptia cazului in care contractul prevede in mod explicit acest lucru, atat in vederea majorarii, cat si a reducerii, precum si modul de calcul al acestora. Numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului sau cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fara nicio obligatie fata de agentia de turism. In acest caz, agentia are obligatia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta, inclusiv comisionul.
Contractul de comercializare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele clauze: destinatiile calatoriei turistice si, in cazul perioadelor de sejur, durata si datele de sosire si de plecare; ruta; vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse in pretul total convenit al pachetului de servicii turistice; termenele si modalitatea de plata; solicitarile speciale ale turistului facute cunoscute agentiei de turism organizatoare sau celei detailiste in momentul efectuarii comenzii si acceptate de cele doua parti; termenele in care turistul trebuie sa transmita o eventuala reclamatie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului de calatorie turistica; conditiile de modificare si de reziliere a contractului; obligatiile agentiei de turism in cazul anularii calatoriei, al inlocuirii sau al neasigurarii unor servicii; raspunderea agentiei si despagubirea turistului in cazul nerespectarii clauzelor contractuale.