Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a ajutat la publicarea, in "Monitorul Oficial" 560/28 iunie, a unei norme in ce priveste asigurarea protectiei asiguratilor in conflictele cu firmele de asigurare. Norma nu ingradeste acest fel de activitate in cazul companiilor, mult mai importanta fiind informarea persoanelor fizice si juridice care, in practica de zi de zi, simt nevoia de a-si asigura interesele. Totusi o astfel de asigurare nu garanteaza nimanui protectia contra raspunderii penale. Actul normativ reglementeaza, printre altele, obligatia asiguratorului de a permite, prin contractul de asigurare, sa incredinteze apararea intereselor sale unui avocat ales de el insusi.
Asigurarile de protectie juridica se incadreaza, in Romania, in clasa nr. 17 din categoria asigurarilor generale, ele fiind destinate sa acopere cheltuielile cu procedura judiciara si alte cheltuieli, cum ar fi apararea, reprezentarea si recuperarea pagubei suferite de asigurat printr-un proces civil sau penal sau in cazul unei reclamatii indreptate impotriva acestuia. Dar noile norme nu se aplica si contractelor de asigurare de protectie juridica, daca se refera la litigiile sau riscurile care rezulta sau care sunt legate de utilizarea navelor maritime, de activitati desfasurate de asiguratorii care practica asigurarea de raspundere civila, in scopul apararii si reprezentarii asiguratului in orice ancheta sau proces, daca activitatea este desfasurata, in acelasi timp, in propriul interes al asiguratorului, in cadrul aceluiasi contract de asigurare sau chiar asigurarii de protectie juridica, daca este inclusa intr-un contract care acorda asistenta turistica. In acest ultim caz, contractul de asigurare trebuie sa mentioneze clar faptul ca aceasta asigurare este un risc auxiliar al activitatii de asistenta turistica.
Se doreste evitarea oricarui conflict de interese
Important este faptul ca, din momentul publicarii noilor norme, asigurarea de protectie juridica trebuie sa faca obiectul unui contract separat fata de celelalte contracte incheiate pentru alte clase de asigurare. Norma prevede totusi ca asigurarea de acest tip poate fi tratata si intr-un capitol separat al unui contract, dar vor trebui precizate riscul acoperit si valoarea primei aferente acestuia. Actul normativ reglementeaza precis ce inseamna, in domeniu, conflict de interese si ce proceduri trebuie aplicate pentru evitarea unei astfel de stari de fapt. Practic, trebuie aplicata cel putin una dintre regulile care vor fi mentio- nate in continuare. Astfel, niciun membru din conducerea asiguratorului, care solutioneaza cererile de despagubire privind cheltuielile cu protectia juridica sau cu consultanta juridica, in legatura cu aceste cheltuieli, nu trebuie sa desfasoare, paralel, o activitate similara. O alta regula se refera la externalizarea, de catre asigurator, a activitatii de solutionare a cererilor de despagubire privind cheltuielile cu protectia juridica, care poate fi facuta doar de o entitate cu personalitate juridica distincta, care nu are dreptul de a solutiona cereri de despagubire pentru alti asiguratori. Dar cea mai importanta reglementare in acest sens se refera la dreptul asiguratului de a incredinta apararea intereselor sale unui avocat ales de el insusi, drept care va trebui inscris obligatoriu in contractul de asigurare. Mai mult, in orice contract de acest tip va trebui mentionata una sau mai multe dintre procedurile anticonflict de interese precizate anterior.
De asemenea, in toate contractele de acest tip vor mai fi prevazute, printre altele, procedura de rezolvare a litigiilor de catre instantele de judecata sau de catre cele de arbitraj, in cazul in care exista divergente de opinie intre cele doua parti contractuale si chiar dreptul asiguratului de a alege un avocat sau alta persoana cu calificare adecvata pentru a-i servi interesele, ori de cate ori intervine un conflict de interese. In cazul in care un asigurator nu respecta aceste reguli, va fi sanctionat cu amenda sau chiar cu suspendarea activitatii.