B365.ro : Magistrala 4 de metrou modifica Nordul Capitalei: Lac de agement, artere noi si linii de tramvai

Proiectul de prelungire a liniei de metrou Parc Bazilescu-Lac Straulesti a fost introdus de Primaria Capitalei in dezbatere publica. Acesta cuprinde si configurarea urbana a zonei aferente traseului metroului si pregatirea proiectelor de infrastructura ce ar putea fi dezvoltate in zona.
Proiectul de constructie a liniei inglobeaza totalitatea lucrarilor necesare pentru extinderea retelei de metrou, respectiv a Racordului 2 al Magistralei 4, cu doua noi statii, fiind prevazute in acest sens lucrarile de structura tunel (1,3 km), structura aferenta celor 2 statii (Laminorului si Lac Straulesti), depou de metrou, terminal multimodal si Park & Ride precum si principalele dotari cu instalatiile si echipamentele necesare pentru punerea in functiune cu calatori a obiectivului.
In zona statiei Straulesti, in subsolul fostei baze sportive, actualmente teren viran, va aparea statia de metrou Straulesti, care va fi ridicata sub forma de depou cu sase peroane. Tot acolo vor fi construite o autogara, un peron subteran pentru autobuze, amenajat chiar in statia de metrou, plus o parcare pe trei niveluri, cu spatii verzi pe acoperis. Un lucru nemaiintalnit pentru o statie de metrou din Bucuresti il reprezinta parcarile de pe laturile statiei-depou, de tip park & ride.
"Chiar pe capacul depoului va fi realizat un teren de sport. De asemenea, se lasa posibilitatea continuarii proiectului cu realizarea unei baze sportive. Aceasta din urma nu este inclusa in investitia de baza pentru extinderea magistralei 4, dar va fi avuta in vedere pe viitor", a precizat arhitectul Sorin Gabrea.

Infrastructura rutiera - Pasaje rutiere si subterane, sosele noi, largiri de bulevarde, piste de biciclete

Pe langa proiectul propriu-zis de prelungire a linei de metrou, documentatia de urbanism "pregateste terenul" pentru mai multe viitoare posibile investitii publice in transportul in comun, inclusiv introducerea unei linii de tramvai pe Bulevardul Laminorului.
Planul prevede si amenajarea unei artere de cornisa in lungul malurilor lacurilor Grivita si Straulesti, dar si reconfigurarea circulatiei rutiere in zona. Astfel, se ia in calcul constructia unui pasaj rutier supraterancare ar lega Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti de Strada Godeanu, iar la nivelul solului se va realiza legatura Bucurestii Noi - Sos. Bucuresti-Targoviste si relatiile intre aceste artere si celelalte strazi convergente. In zona nodului rutier, se prevede amenajarea unor spatii destinate pietonilor si biciclistilor, in legatura cu zona lacurilor. De asemenea, Bd. Laminorului, Bd. Bucurestii Noi si strazile convergente vor fi extinse si modernizate.
Proiectul prevede si construirea unor artere rutiere noi. Astfel, "strada care porneste din nodul rutier bd. Bucurestii Noi - str. Gh. Ionescu Sisesti - Godeanu, urmeaza malul de lac, pana la limita cimitirului Straulesti si continua spre sud-est, la limita parcelelor - foste baze sportive - aflate pe malul lacului Grivita, spre incinta fabricii Laromet".
Lacul Straulesti devine zona de agrement - debarcader, ecluze, noi baze sportive
Odata cu extinderea magistralei de metrou vor fi realizate si in zona adiacenta a lacului Straulesti, o serie de lucrari complexe. Conform proiectului, vor fi refacute si dezvoltate fostele baze sportive, dar si echipamentele publice si dotarile comerciale de pe malul lacului.
In plus, zona lacului Straulesti va fi transformata intr-un important spatiu de agrement. Astfel, se propune, amenajarea unui debarcader pe lac si a unei ecluze de trecere pentru ambarcatiuni mici.
Documentatia urbanistica supusa dezbaterii publice cuprinde si regulile privind modul de ocupare al terenurilor din arealul studiat, inaltimile si caracterul cladirilor ce pot fi construite si zonificarea functionala.