Prefectul judetului Galati, Mihai Capra, a trimis Consiliului Judetului o scrisoare prin care cere lamuriri pentru ultima alegere a lui Eugen Chebac in functia de vicepresedinte.

Ultima alegere a lui Eugen Chebac in functia de vicepresedinte al Consiliului Judetului se pare ca nu a ramas fara "urmari". Astfel, prefectul judetului solicita, "pentru verificarea legalitatii HCJ nr. 269/2005, sa trimiteti in completare motivul incetarii mandatului vicepresedintelui Consiliului Judetului Galati, inainte de exprirarea duratei normale a mandatului, si daca au fost respectate prevederile art. 18 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetului Galati, aprobat prin Hotarirea nr. 80/08.11.2004". In adresa prefectului se specifica faptul ca in cazul in care datele solicitate nu vor fi transmise in termen legal "ne vom adresa instantei de contecios administrativ pentru a se pronunta cu privire la legalitatea alegerii vicepresedintelui Consiliului Judetului Galati conform Hotaririi nr. 269/2005".

Raspunsul CJ

La scurt timp conducerea CJ Galati a transmis prefectului raspunsul la solicitarea facuta. "In legatura cu adresa dumneavoastra nr. 7426/22.12.2005, inregistrata la Consiliul Judetului Galati sub nr. 6111/22.12.2005, va facem cunoscut faptul ca, in speta, nu ne aflam in situatia reglementata de dispozitiile art. 18 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetului Galati, adoptat prin Hotarirea Consiliului Judetului Galati nr. 80/08.11.2004. In continuare vom dezvolta acest argument astfel: in primul rind dispozitiile alin. (2) al art. 18, din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetului Galati statueaza ca procedura, in cazul in care un vicepresedinte la Consiliului Judetului Galati demisioneaza, este urmatoarea: persoana in cauza anunta in scris presedintele Consiliului Judetului Galati, care ia act de demisie; presedintele propune consiliului adoptarea unei hotariri prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant; in toate situatiile de incetare a mandatului de vicepresedinte, inainte de expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul Judetului Galati adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea presedintelui, o hotarire prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul cosilierului in cauza; hotarirea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de presedinte si de secretarul general al judetului; referatul va fi insotit de actele justificative", se arata in raspunsul conducerii Consiliului Judetului.

In adresa oficiala trimisa reprezentantului Guvernului in teritoriu se mai arata ca, din analiza dispozitiilor regulamentare, rezulta ca acestea sint aplicabile numai in situatia in care un vicepresedinte al Cosiliului Judetului Galati isi da demisia, atit din aceasta calitate, cit si din cea de consilier judetean. "Pentru aceasta Consiliul Judetului Galati ar adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea presedintelui, o hotarire prin care s-ar lua act de situatia aparuta si s-ar declara vacant locul consilierului in cauza. De asemenea, intr-o astfel de situatie, hotarirea ar avea la baza un referat constatator semnat de presedinte si de secretarul general al judetului, insotit de actele justificative. Or, Consiliul Judetului Galati a fost convocat, la data de 16.12.2005, in sedinta extraordinara. Ordinea de zi a acestei sedinte era formata din patru puncte (...)", se mai arata in raspunsul adresat prefectului.

In sedinta la care se face referire, Eugen Chebac solicitase sa se ia act de demisia sa din functia de vicepresedinte al Consiliului Judetului Galati, ca act unilateral de vointa. "Demisia domnului Chebac era o demisie numai din functia de vicepresedinte al Consiliului Judetului Galati, nu si din functia de consilier judetean", a mai aratat in raspunsul sau presedintele CJ.