Comisia de licitatii din cadrul prefecturii a refuzat sa depuna in instanta dosarul complet de achizitie publica a buletinelor de vot, de teama ca nu cumva judecatorii sa observe masinatiunile prin care Mititelu a fost declarat cistigator

Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj a comunicat ieri Prefecturii Dolj hotarirea judecatoreasca prin care a fost declarata nelegala licitatia pentru tiparirea buletinelor de vot necesare pentru alegerile parlamentare si prezidentiale din toamna anului trecut. Sentinta arata cit se poate de clar ca licitatia a fost doar o mascarada, menita sa scoata cistigatoare o firma controlata de Adrian Mititelu, apropiata de pesedistii aflati pe atunci la guvernare.

Licitatie cu cintec

Prefectura Dolj a organizat, pe 5 noiembrie 2004, selectia de oferte pentru tiparirea buletinelor de vot, la care s-au prezentat mai multe firme, printre care SHOPING MARKET SRL, EUROPAPER SA si SC MEDIA SUD MANAGEMENT SA. Dupa deschiderea plicurilor si analizarea ofertelor, comisia de evaluare, formata din presedinte Ionel Ciobotea (secretarul general al prefecturii), respectiv membrii Baloi Olimpia, Eugen Marinescu, Ervin Popovici si Victor Nicoara, a declarat cistigatoare SC MEDIA SUD MANAGEMENT SA. Prin adresa nr. 12.750 din 5 noiembrie 2004, comisia a adus la cunostinta societatii cistigatoare faptul ca a obtinut cel mai bun punctaj, respectiv 88,46 puncte. A doua zi dupa declararea cistigatoarei, firmele SHOPING MARKET si EUROPAPER au depus contestatii la comisia de evaluare a ofertelor de pret, solicitind nulitatea licitatiei desfasurate pe 5 noiembrie 2004. Contestatarii au reclamat faptul ca, la intocmirea caietului de sarcini, nu s-au respectat mai multe acte normative in vigoare, desi acest lucru ar fi trebuit sa-l faca inainte de inceperea licitatiei. La citeva ore dupa primele contestatii, SHOPING MARKET a mai depus o contestatie, prin care si-a ajustat cererile, solicitind de aceasta data comisiei sa reevalueze punctajul acordat, motivind ca societatea intruneste toate conditiile de siguranta referitoare la supravegherea video si la depozitarea hirtiei si a buletinelor de vot, pretinzind ca are si procentul de calitate cel mai bun, desi in oferta initiala aceste lucruri nu erau evidentiate. La punctul doi al acestei contestatii, societatea adauga in subsidiar ca "organizarea si desfasurarea licitatiei a fost neconforma cu actele normative care reglementeaza achizitiile publice si, in consecinta, sa constatati nulitatea licitatiei desfasurate pe 5 noiembrie".

Decizie cu dus-intors

Luind act de contestatiile formulate de cele doua societati controlate de Adrian Mititelu, comisia a trimis, pe 9 noiembrie, pe adresa SC MEDIA SUD MANAGEMENT SA, societatea declarata cistigatoare, o adresa in care spunea urmatoarele: "Prin prezenta va facem cunoscut faptul ca la Prefectura Dolj au fost depuse si inregistrate doua contestatii de la societatile SC EUROPAPER SA si SC SHOPING MARKET SRL cu privire la rezultatul evaluarii ofertelor privind atribuirea contractului de achizitie publica pentru tiparirea buletinelor de vot pentru alegerile generale din 28 noiembrie, in conformitate cu prevederile OUG nr. 60/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. Va instiintam despre aceste contestatii si despre decizia noastra de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, intrucit ne aflam sub incidenta art. 85 alin. 4 lit.b din actul normativ mai sus mentionat". Articolul mentionat in adresa comisiei de analiza si oferta a Prefecturii Dolj se refera la respingerea unei contestatii in situatia in care "contestatia este in mod evident nejustificata sau continutul acesteia este in mod evident neserios". Pe baza acestui singur articol, contestatiile depuse de cele doua firme au fost astfel considerate neserioase de catre Prefectura Dolj care, prin adresa trimisa SC MEDIA SUD MANAGEMENT SA recunostea ca, si dupa analizarea contestatiilor, cistigatoare raminea tot SC MEDIA SUD MANAGEMENT SA. Toate acestea se intimplau pe 9 noiembrie 2004, la patru zile dupa licitatie.

In aceeasi zi, 9 noiembrie 2004, Prefectura Dolj, prin comisia de analizare a ofertelor, a trimis alta adresa societatii cistigatoare, prin care solicita depunerea de noi documente la oferta initiala, desi caietul de sarcini intocmit nu prevedea asa ceva. Comisia chiar s-a deplasat la fata locului sa vada conditiile de supraveghere a procesului tehnologic de tiparire si de securitate, precum si conditiile de depozitare. Dupa vizita comisiei, tot pe 9 noiembrie (zi fierbinte pentru membrii comisiei), aceasta emite rezolutia nr. 12.516 prin care, surprinzator, admite contestatia formulata de SC SHOPING MARKET SRL si recalculeaza punctajul acordat initial, desi, in aceeasi zi, considerase toate contestatiile ca fiind neserioase si nejustificate.

In felul acesta, SHOPING MARKET a fost declarata cistigatoare, firma specializata in cresterea de magari, catiri, oi, capre si porci "sarind" spectaculos de la 68 de puncte, cite acumulase initial, la 95,5 puncte si, practic, prin decizia luata, comisia de la prefectura a revocat comunicarea cu nr. 12.750, din 5 noiembrie 2004, transmisa tuturor partilor participante la licitatie, prin care SC MEDIA SUD MANAGEMENT SA fusese declarata cistigatoare.

Ciobotea tine ascuns dosarul licitatiei

Cum era normal, MEDIA SUD MANAGEMENT SA a cerut instantei de judecata "anularea rezolutiei nr. 12.516 din 9.11.2004, prin care a fost admisa contestatia formulata de SC SHOPING MARKET SRL, si mentinerea ca temeinica si legala a comunicarii nr. 12.750 din 5.11.2004, prin care oferta SC MEDIA SUD MANAGEMENT SA a fost declarata cistigatoare".

Prin sentinta nr. 90 din 7 martie 2005, pronuntata in dosarul nr. 1911/CA/2004, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj a constatat atribuirea ilegala a tiparirii buletinelor de vot catre firma SHOPING MARKET SRL, prin rezolutia nr. 12.516/9.11.2004 a comisiei de licitatii din cadrul Prefecturii Dolj. Asa cum se arata in hotarirea judecatoreasca, comisia prezidata de secretarul general al prefecturii, Ionel Ciobotea, a incalcat flagrant legislatia in vigoare, in acest caz Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 61/2001.

In timpul procesului, judecatorii Tribunalului Dolj s-au lovit de incapatinarea comisiei de licitatie, care nu a vrut cu nici un chip sa prezinte instantei dosarul complet al licitatiei, fapt mentionat si in sentinta: "S-a pus in vedere piritei Prefectura Dolj - Comisia de selectare si adjudecare oferte, de a depune dosarul de achizitie publica, cerere la care aceasta a raspuns numai in parte, nedepunind toate actele dosarului. In absenta dosarului de licitatie publica, instanta nu a avut spre comparatie, vizavi de actele prezentate de cistigatoarea licitatiei, precum si de catre reclamanta, un criteriu strict de apreciere si de aceea abordarea autoritatii administrative nu a fost interpretata de instanta decit in sensul neindeplinirii conditiilor prevazute de OUG nr. 61/2001. Aceasta in conditiile in care procedura achizitiei publice in cauza trebuie caracterizata de transparenta si de o riguroasa aplicare a etapelor strict delimitate de lege, principii care nu pot fi urmarite ca indeplinite, fata de absenta documentelor integrale ale achizitiei publice, astfel cum au fost prezentate de organizatorul licitatiei". Dindu-si seama ca este ceva putred in "dosirea" unor documente din acest dosar, judecatorii au studiat mai atent modul in care s-a derulat licitatia, descoperind si alte ilegalitati.

Verificari ilegale, derulate dupa desfasurarea licitatiei

Asa a ajuns instanta la concluzia ca reprezentantii Prefecturii Dolj cooptati in comisia de licitatie au facut cadou puncte firmei SHOPING MARKET, fara sa se bazeze pe nici un document din care sa rezulte ca ar fi avut acest drept. Mai mult decit atit, comisia de licitatie a procedat la verificari in teren dupa momentul licitatiei, motivate de "sustinerea orala" a reprezentantului firmei care a pierdut, in loc sa aprecieze, conform legislatiei in vigoare, indeplinirea conditiilor la momentul organizarii licitatiei. Toate aceste nereguli au fost retinute de instanta si mentionate in hotarirea judecatoreasca: "Caietul de sarcini, astfel cum este intocmit de autoritatea administrativa, mentioneaza criteriile pe baza carora se atribuie contractul de achizitie: pretul, calitatea - aceasta incluzind pierderile tehnologice, conditiile tehnice de siguranta - existenta camerelor de luat vederi, conditiile de depozitare atit pentru hirtie, cit si pentru buletinele de vot, iar fisa de date de achizitie mentioneaza conditiile generale, intre care se regasesc existenta conditiilor de pastrare si securitate separat pentru hirtie si separat pentru buletinele de vot, supravegherea prin retea video, cit si conditiile speciale cerute. Or, fara indoiala, ca pentru a se pronunta asupra societatii comerciale care intruneste, prin conditiile oferite, toate criteriile legale, autoritatea administrativa are obligatia de a face toate verificarile pe care le apreciaza ca necesare. Atunci cind apreciaza ca documentatia prezentata de parti nu este suficienta, poate obliga partile la a prezenta actele necesare si eventual a face verificarile la sediul societatilor comerciale, cum este cazul nostru. Numai in acest mod, in conditiile in care se ofera tuturor partilor participante la licitatie acelasi regim juridic, autoritatea administrativa era in masura sa compare ofertele participantilor la licitatie si sa departajeze partile. Verificarea ulterioara realizata de autoritatea administrativa, motivata de sustinerea orala a reprezentantului societatii pirite ca totusi aceasta ar intruni conditiile de siguranta, nu vine decit sa sublinieze caracterul nelegal al modului de abordare in organizarea achizitiei publice. Caci, asa cum am aratat, toate verificarile trebuia efectuate de comisia de selectare anterior luarii unei hotariri, intrucit conditiile de participare la achizitia publica trebuie intrunite la momentul in care este organizata aceasta si se face verificarea in conditiile legii, si nu ulterior, valabilitatea unui act administrativ vizeaza momentul incheierii acelui act, acesta este momentul in care se incheie procesul-verbal din 5.11.2004, prin care sint verificate ofertele, moment in raport de care se verifica indeplinirea conditiilor de forma si fond, si nu momentele ulterioare incheierii actului administrativ".

Asa se face ca, in baza acestor verificari ilegale, firma SHOPING MARKET a obtinut fara drept cresterea punctajului si, deci, cistigarea licitatiei in mod ilegal.

Puncte fara acte

Instanta a descoperit si faptul ca firma SHOPING MARKET a primit cadou de la comisie, cu ocazia contestatiei de dupa licitatie, o crestere a punctajului la capitolul 'calitate - pierderi tehnologice' de la 18 la 30 de puncte, fara nici un document care sa stea la baza acestei modificari de apreciere. Asta in conditiile in care, cu ocazia "studierii" contestatiilor, comisia de licitatii s-a deplasat in teren, dar nu pentru a verifica (nici nu avea cum!) criteriul calitatii, ci pentru a observa conditiile de siguranta si cele de depozitare a hirtiei si buletinelor de vot, unde, iarasi, au acordat puncte cu o darnicie dubioasa.

Iata cum a fost surprins acest aspect de instanta judecatoreasca: "Comparind punctajul obtinut de catre parti, initial si ulterior formularii contestatiei, se observa ca, in prima etapa, la criteriul pret, pirita SHOPING MARKET obtine 50 de puncte, iar la calitate - pierderi tehnologice obtine 18 puncte, pentru ca, dupa formularea contestatiei, la capitolul pret sa obtina tot 50 de puncte (n.r. maxim), iar la calitate - pierderi tehnologice, 30 de puncte. Se observa astfel ca in ambele faze comisia de evaluare a acordat punctajul maxim piritei pentru pret, diferentele survenind la calitate - pierderi tehnologice, dupa contestatie oferindu-se punctajul maxim, desi nici un act prezentat de catre pirita nu fac dovada criteriilor care stau la baza acestei modificari de apreciere. Aceasta cu atit mai mult cu cit verificarile ulterioare efectuate au vizat indeplinirea conditiilor de siguranta si cele de depozitare a hirtiei si buletinelor de vot, sens in care au si fost modificate punctele acordate punctele acordate: de la 0 puncte acordate initial la cele doua criterii, se acorda cite 10, respectiv 5,5 puncte. Astfel, si procedura urmata de autoritatea administrativa la solutionarea contestatiilor vine sa incalce dispozitiile prevazute de OUG nr. 61/2001".

In aceste conditii, pus in fata unor ilegalitati flagrante, completul de judecata nu a avut decit sa constate "nelegalitatea rezolutiei 12.516/9.11.2004, emisa de Prefectura Dolj - Comisia de selectare si adjudecare oferte, revenindu-se asupra rezolutiei prin care reclamanta a fost declarata initial drept cistigatoare a licitatiei".