Salariile din sectorul public si pensiile vor fi inghetate pentru anul 2012 la nivelul lunii decembrie 2011, potrivit Ordonantei nr. 80/2010 adoptate ieri de deputati, care viza initial adoptarea unor masuri de reducere a arieratelor si de asigurare a finantarii imprumuturilor facute de administratiile locale, relateaza Agerpres. Proiectul a fost aprobat cu 146 de voturi pentru, 104 impotriva si patru abÈ›ineri, iar opoziÈ›ia a anunÈ›at ca il va contesta la Curtea ConstituÈ›ionala a Romaniei (CCR). Proiectul de lege privind aprobarea OrdonanÈ›ei nr. 80/2010 a fost introdus pe ordinea de zi a plenului Camerei DeputaÈ›ilor la solicitarea liderului deputaÈ›ilor PDL, Mircea Toader, desi opoziÈ›ia a criticat acest demers, susÈ›inand ca in acest caz forul se "descalifica". La propunerea deputatului PSD Aura Vasile, programul de dezbatere a fost prelungit, dupa ce aceasta a sesizat ca deputaÈ›ii nu au primit raportul asupra acestui proiect de lege. La reluarea dezbaterilor, liderul deputaÈ›ilor PSD, Mircea Dusa, a criticat "modul smecheresc" in care proiectul a fost introdus pe ordinea de zi a plenului, cerand acordarea unui termen de trei zile pentru ca parlamentarii sa studieze raportul. In plus, el a aratat ca PSD nu va vota acest proiect de lege. In schimb, presedintele Camerei, Roberta Anastase, a aratat ca plenul a aprobat dezbaterea acestui act normativ in sedinÈ›a de marÈ›i. In acest context, viceliderul deputaÈ›ilor PNL, Eugen Nicolaescu, a propus retrimiterea actului normativ la Comisia de buget, insa propunerea sa a fost respinsa de plen cu 86 de voturi favorabile, 123 impotriva si doua abÈ›ineri. El a precizat ca PNL nu va vota si va contesta la CCR proiectul de lege, susÈ›inand ca acesta nu intruneste condiÈ›iile legale. "Daca majoritatea va reusi sa voteze acest proiect de lege, il vom contesta imediat la Curtea ConstituÈ›ionala", a spus Nicolaescu. El a motivat ca un proiect de lege nu poate fi modificat substanÈ›ial in Camera decizionala. Liberalul a afirmat ca a fost introdus un "noian" de capitole noi. "In situaÈ›ia in care intr-una din Camere, in speÈ›a Camera decizionala, se introduc capitole noi care nu au de-a face cu textul iniÈ›ial, proiectul de lege trebuie sa se intoarca la prima Camera sesizata sa se ia cunostinÈ›a, sa se exprime asupra acestor propuneri si dupa aceea se intoarce la a doua Camera, care este Camera decizionala", a explicat el. Nicolaescu a subliniat ca, prin acest act normativ, pensiile nu vor fi indexate si intrarea in vigoare a Legii pensiilor se amana de la 1 ianuarie 2012 la 1 ianuarie 2013, iar salariile nu vor fi majorate. Liberalul a apreciat ca actul normativ nu ar fi trebuit sa fie adoptat inaintea proiectului de lege privind aprobarea indicatorilor macroeconomici ai Romaniei. Și social-democraÈ›ii Viorel Ștefan si Mircea Dusa au aratat ca PSD va contesta la CCR acest proiect de lege. Proiectul de lege prevede prin amendamentele adoptate ca "in anul 2012, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor funcÈ›iei de baza/salariilor funcÈ›iei de baza/indemnizaÈ›iilor de incadrare se menÈ›ine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011". Aceleasi prevederi sunt valabile si pentru personalul didactic si cel auxiliar, insa se arata ca, incepand cu luna ianuarie 2012, in cazul acestora se aplica prevederile Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invaÈ›amant. De asemenea, se stipuleaza ca "in anul 2012, cuantumul sporurilor, indemnizaÈ›iilor, compensaÈ›iilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara/salariul brut lunar, indemnizaÈ›ia bruta de incadrare se menÈ›ine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi condiÈ›ii". In proiect se mai arata ca valoarea de referinÈ›a pentru salarii se menÈ›ine si in anul 2012 la 600 de lei. "In anul 2012 nu se aplica valoarea de referinÈ›a si coeficienÈ›ii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuÈ›i in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice", se precizeaza in actul normativ. In plus, proiectul prevede ca prin excepÈ›ie pentru personalul din autoritaÈ›ile si instituÈ›iile publice finanÈ›ate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administraÈ›iei publice centrale si locale, precum si cele aflate in coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul parlamentului, ale caror contracte colective de munca isi inceteaza valabilitatea in anul 2012, salariile se stabilesc potrivit Anexei VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fara a depasi nivelul din decembrie 2011. "In anul 2012, nu se acorda ajutoarele sau, dupa caz, indemnizaÈ›iile la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva", mai stipuleaza actul normativ. Pe de alta parte, proiectul prevede ca termenul prevazut in Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se proroga pana la 1 ianuarie 2013. Camera DeputaÈ›ilor este for decizional in cazul acestui proiect de lege.