Ministerul Agriculturii stimuleaza comasarea terenurilor agricole. In cazul arendarii, varstnicii care nu mai pot munci pamantul pot beneficia de o prima de cedare cuprinsa intre 30 si 100 de euro pe hectar pe an, in functie de durata contractului. Daca vor sa-l vanda, prima este de 100 de euro pe hectar.
Ministerul Agriculturii a propus o schema de ajutor de stat pentru stimularea comasarii terenurilor agricole situate in extravilan, beneficiari fiind cei care indeplinesc cumulativ anumite conditii, respectiv au varsta de cel putin 55 de ani si sunt cu cel mult zece ani mai tineri decat varsta normala de pensionare la data cedarii, inceteaza definitiv orice activitate agricola cu caracter comercial pe exploatatia cedata, au practicat agricultura timp de zece ani anteriori cedarii si vor sa vanda sau sa arendeze, total sau partial, exploatatiile pe care le detin in extravilan. In acelasi timp, pentru a beneficia de prima propusa de Ministerul Agriculturii, persoanele fizice trebuie sa fie incadrate in sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale la data cedarii, iar terenurile sa nu faca parte din exploatatii comasate prin contracte de arenda sau alte contracte legale.
In ceea ce priveste arendasii sau cumparatorii, acestia trebuie sa fie persoane fizice sau persoane fizice inregistrate si autorizate in conformitate cu OUG 44/2008 si sa indeplineasca cerintele aferente instalarii tinerilor fermieri din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala sau sa aiba varsta mai mica de 50 de ani, cesionar putand fi si Agentia Domeniilor Statului.
Cuantumul primei pentru cedare poate fi cuprins intre 30 si 100 euro/ha/an, in functie de durata arendarii. Astfel, in cazul cedarii exploatatiei prin arendare, 30 euro/ha/an pentru perioada de arendare de cinci ani, 50 euro/ha/an pentru perioada de arendare de zece ani, respectiv 100 euro/ha/an pentru perioada de arendare de minimum 15 ani.
In cazul cedarii exploatatiei prin instrainare, prima de cedare este de 200 euro/ha.
Potrivit proiectului, se interzice scoaterea din circuitul agricol a terenurilor cedate in conditiile prezentei legi, pentru o perioada de cel putin cinci ani de la data expirarii contractului de arenda, respectiv zece ani de la data instrainarii.
Primele pentru cedare se acorda cedentilor o singura data in cazul cedarii prin instrainare sau timp de maximum 15 ani de la data cedarii prin arendare, dar nu mai mult de data implinirii varstei de 70 de ani de catre cedent, in cazul cedarii exploatatiei prin instrainare, prima urmand sa fie acordata numai pentru prima vanzare a suprafetelor de teren agricol in cauza.
Plata primei pentru cedare se face in lei, anual, in primul semestru al anului urmator celui pentru care aceasta este datorata la cursul de schimb leu-euro, publicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii.
Acordarea primelor de cedare prin arendare inceteaza de drept in cazul in care contractele de arendare incheiate intre cedent si cesionar sunt denuntate inainte de termenele stabilite.
Daca denuntarea contractului de arenda se face din culpa cedentului, acesta restituie in totalitate sumele primite pana la data denuntarii, ca prima pentru cedarea exploatatiei.
In cazul decesului cedentului, mostenitorii incaseaza prima pentru cedare datorata anului calendaristic in care s-a produs decesul, pe baza actelor doveditoare a calitatii de mostenitor si a certificatului de deces al cedentului. Masurile se aplica pentru terenuri agricole de maximum 50 hectare inclusiv / cedent.
Pentru suprafete mai mici de 1 ha, prima pentru cedare se reduce proportional cu suprafata arendata sau instrainata.
Sunt exceptate suprafetele de teren agricol pentru care se acorda renta viagera agricola.

Servicii notariale si cadastrale gratuite

Detinatorii terenurilor agricole extravilane care vor sa le arendeze sau sa le instraineze pot beneficia, dupa caz, de servicii notariale si de cadastru subventionate prin Programul national de inregistrare a proprietatilor imobiliare, care se realizeaza pe baza planului multianual propus de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si aprobat de guvern. "Cesionarii care preiau prin cumparare exploatatii de la cedenti pot angaja credite in acest scop de la institutiile de credit. Creditele bancare acordate cesionarilor de catre institutiile finantatoare vor fi garantate cu terenurile achizitionate. Creditele bancare pot fi garantate si prin alte garantii agreate de institutiile de credit si/sau institutiile financiare nebancare, precum si de fonduri de garantare", se arata in nota de fundamentare a proiectului.
Resursele financiare necesare pentru plata primei pentru cedarea exploatatiei, precum si pentru garantarea creditelor contractate pentru cumpararea terenurilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

Fermele mici reprezinta 93 la suta din total

In Romania se inregistreaza un dezechilibru structural prin existenta unui numar foarte mare de ferme mici in paralel cu fermele foarte mari. Totodata, dinamica ponderii populatiei ocupate in agricultura din totalul populatiei active arata o tendinta de scadere treptata a acesteia. La sfarsitul anului 2008, dintr-un total al populatiei civile ocupate de 8,75 milioane de persoane, in agricultura, vanatoare silvicultura activau 2,42 milioane de persoane.
Pe grupe de varsta, se constata o imbatranire a fortei de munca din aceasta ramura. Astfel, peste jumatate din aceasta apartine grupelor de varsta de peste 45 de ani, iar ponderea populației ocupata in agricultura cu varsta peste 55 de ani este in crestere.
Circa 60% din fermierii eligibili pentru plata pe suprafata au peste 60 de ani. Fermierii cu varsta de peste 60 ani detin circa 25% din suprafata eligibila.
Conform Anuarului statistic al Romaniei 2009, 3.913.000 de exploatatii agricole individuale, respectiv 17.700 de exploatatii cu personalitate juridica, utilizeaza 65,2%, respectiv 34,8% din suprafata agricola. Aceste dezechilibre influenteaza negativ agricultura din tara noastra si competitivitatea acesteia.
Din prelucrarea datelor referitoare la platile unice pe suprafata acordate pentru anul 2010, fermele cu suprafete intre 1-10 ha au reprezentat 93,5% din totalul fermelor si au exploatat 32,3% din suprafata eligibila pentru plațile directe pe suprafata, fermele intre 10-100 ha au reprezentat 5,4% din totalul fermelor si au exploatat 15,5% din suprafata eligibila, iar fermele de peste 100 ha au reprezentat 1,1% din totalul fermelor si au exploatat 52,2% din suprafata eligibila.

Costel Olteanu (UNPCPR): Este un inceput bun, dar sunt multe de remediat

Contactat telefonic, Costel Olteanu, presedintele Uniunii Nationale a Patronatelor cu Capital Privat din Romania (UNPCPR), a salutat decizia Ministerului Agriculturii.
"La o prima lectura, pot spune ca este un inceput bun, dar sunt multe lucruri de remediat. Proiectul de lege este o masura asteptata de fermieri, dar in forma actuala contine multe inadvertente si ambiguitati, care pot da nastere unor inginerii financiare. In primul rand ar trebui sa subliniem ca este o lege a comasarii exploatatiilor agricole, nu a terenurilor cu destinatie agricola, asa cum reiese din titlul proiectului. Cred ca nu este prea atent asezat textul de lege, pentru ca articolul 5 vorbeste de cedenti care trebuie sa indeplineasca cumulativ anumite conditii. Iar aceste conditii nu sunt atent fundamentate. O alta problema ar putea fi cea privind subventionarea taxelor. Notariatele percep tarife diferite in functie de zona si judet. Exista un plafon minim, dar nu toate judetele au un catalog pe extravilan. In general, este un inceput bun si sper ca, in urma discutiilor, toate aceste probleme vor fi remediate. As fi vazut aceasta lege data dupa terminarea cadastrului agricol general, cand s-ar fi stiut cu exactitate care sunt suprafetele, nu acum", a explicat Costel Olteanu .