Senatul a adoptat miercuri 31 martie 2010 un proiect de lege care stimuleaza construirea de locuinte sociale destinate persoanelor si familiilor cu venituri reduse, precum si persoanelor evacuate in baza unor hotarari judecatoresti de restituire a proprietatilor.
Initiatorii legii sunt 5 senatori: Ion Toma, Ilie Sarbu, Mircea Geoana, Lia Olguta Vasilescu, Ecaterina Andronescu. Acestora li se adauga un numar mare de deputati semnatari ai initiativei. Initiatorii legii considera ca acest proiect este foarte important, deoarece conform Barometrului de Opinie Publica:
• aproximativ 70% dintre tineri nu detin o locuinta personala;
• 94% dintre tineri cred ca achizitionarea unei locuinte reprezinta o problema serioasa din cauza veniturilor si a accesului greu la credite in conditiile actuale sansa tinerilor la un loc de munca reprezinta o problema.
De asemenea Romania are cel mai mare deficit de unitati locative din U.E. respectiv de cca. 1,6 milioane. Totodata in ultima perioada media de locuinte construite la 1000 locuitori este de cca. 1,7 locuinte in conditiile in care media U.E. este de 4,8 acesta fiind considerata ca un minim pentru satisfacerea cererii urgente de locuinte.

Senator Ion Toma: Vor fi construite 50.000 de locuinte sociale complet echipate, realizate la un cost de cca. 50.000 euro/unitate locativa

Ion Toma, liderul senatorilor PSD, ne informeaza ca prezentul proiect de lege are ca obiectiv principal crearea unui fond locativ de cel putin 50.000 de locuinte sociale complet echipate, realizate la un cost de cca. 50.000 euro/unitate locativa care sa asigure:
• diminuarea discriminarii la inchirierea de locuinte;
• protectie impotriva degradarii calitatii vietii si mediului;
• cresterea gradului de implicare a autoritatilor locale in rezolvarea problemelor sociale;
• asigurarea unor conditii favorabile insertiei sociale si mobilitatii.
Constructia de locuinte sociale se realizeaza prin obiective de investitii publice promovate si derulate de autoritatile administratiei publice locale, cu finantare din surse ale bugetului de stat ale bugetelor locale si din credite bancare pe termen lung, garantate de stat.
Terenurile destinate constructiei de locuinte sociale vor apartine domeniului public si vor fi puse la dispozitie cu prioritate in acest scop. Pe aceste terenuri, utilitatile si dotarile tehnico-edilitare se realizeaza prin obiective de investitii promovate de consiliile locale. Realizarea lucrarilor de infrastructura - alimentare cu apa, pietruire de drumuri, canalizare - poate fi facuta prin programele specifice derulate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei.
Garantiile de stat vor fi acordate, in numele si in contul statului, de un fond social de garantare a creditelor pentru locuinte, care va fii infiintat printr-o hotarare a Guvernului.
Pentru primul an de aplicare s-a propus ca plafonul de garantare sa fie de 1,5 mld. Euro, iar sursa de plata a garantiilor sa fie reprezentata de fondul de risc constituit in conformitate cu OUG nr. 64/2007 privind datoria publica.
Locuintele sociale fac parte din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si nu pot fi vandute.
Au acces la aceste locuinte, in vederea inchirierii, persoanele si familiile cu un venit mediu net lunar pe persoana, realizat in ultimele 12 luni, sub nivelul mediu net lunar pe economie, anterior lunii in care se analizeaza cererea, si persoanele evacuate in baza unor hotarari judecatoresti de restituire a proprietatilor.
Nu pot beneficia de locuinte sociale persoanele si familiile in care cel putin unul dintre membrii:
• detine in proprietate o locuinta;
• a instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990;
• a beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte;
• detine, in calitate de chirias, o alta locuinta din fondul locativ de stat.
Senatorul Ion Toma sustine ca demersurile pentru acest proiect sunt facute intr-o transparenta reala, astfel incat legea sa-i ajute pe cei fara locuinta, iar tinerii romani sa nu mai traiasca cu teama ca vor putea fi discriminati.
Senatul este prima Camera sesizata. Mai sunt doua hopuri: daca legea va fi adoptata si de Camera Deputatilor, si daca apoi va fi promulgata de Presedintele Romaniei, situatia lovativa a romanilor s-ar putea ameliora.