Potrivit Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul reglementat de Titlul IV, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale;
b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 de euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.
Microintreprinderile platitoare de impozit pe venitul microintreprinderilor nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile prevazute la art. 103.
Contribuabilul va instiinta organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea in acest scop a declaratiei de mentiuni, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Smaranda Scridon, directorul executiv al DGFP Bihor, informeaza ca, potrivit prevederilor din Codul de procedura fiscala, Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica - formularul 010, se depune in termen de 30 de zile de la data producerii modificarilor ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala.
Informatii suplimentare se pot obtine prin accesarea Portalului ANAF, http://anaf. mfinante.ro, prin intermediul serviciilor/ birourilor/compartimentelor de asistenta a contribuabililor din cadrul unitatilor fiscale din raza teritoriala de activitate, sau apeland la tel. 031.40.39.160 - Centrul de asistenta a contribuabililor.