Salariul mediu brut pe economie va creste, in perioada 2005 - 2008, cu aproximativ 60% fata de nivelul inregistrat la finele anului 2004, potrivit Programului Economic de Preaderare al Guvernului Romaniei. Nivelul salariului de baza minim brut pe tara va fi stabilit astfel incit sa contribuie la cresterea competitivitatii externe a agentilor economici si va urma cel putin dinamica salariului de baza mediu brut pe economie. De asemenea, cistigul net al salariatilor dar si contributia agentilor economici vor fi influentate de reducerea graduala, cu zece puncte procentuale, a cotei de impozitare pentru contributiile la fondurile sociale, incepind cu anul 2006. Reducerea sarcinii contributive va fi relativ mai mare la nivelul angajatorului, comparativ cu reducerea acestei sarcini la nivelul angajatului. Pentru anul 2005, salariul minim brut pe tara a fost stabilit prin hotarire a Guvernului la valoarea de 3.100.000 lei, ceea ce reprezinta o crestere de 10,7% fata de cel din anul 2004 si va ramine neschimbat pe parcursul intregului an. De asemenea, pentru acest an, se are in vedere o crestere a salariilor pe intreg sectorul bugetar cu 12% (decembrie/decembrie an anterior), corelata cu cresterea preturilor de consum, la care se adauga si cresterea economica prognozata. Pentru a se asigura incadrarea in cresterea medie, avind in vedere necesitatea asigurarii unui corp profesionist al functionarilor publici, s-a avut in vedere urmatoarele cresteri ale salariului de baza pe segmente ale sectorului bugetar: functionari publici - 17,4%, personalul contractual din administratia publica - 20%, personalul contractual din invatamint - 12%, personalul din autoritatea judecatoreasca, personalul militar - 8%. Incepind cu luna ianuarie 2005, prin introducerea cotei unice de impozitare de 16%, castigul mediu net estimat pe intregul an va creste cu circa 3,4%. La determinarea acestui procent s-au avut in vedere elemente precum cistigul mediu brut prognozat pe total economie pentru anul 2005 - 9.473.000 lei, structura medie a unei gospodarii de salariati - circa 2,8 persoane, deducerea personala corespunzatoare pentru o persoana in intretinere. Cresterea salariului mediu, fata de anul anterior, nu va depasi cresterea productivitatii muncii, calculata in conditii comparabile, sau, dupa caz a altor indicatori economici specifici fiecarui sector de activitate si va urmari ca, pe ansamblul celor 52 de unitati monitorizate (ramase in urma privatizarii in anul 2004 a 20 dintre acestea), sa fie respectate tintele salariale ce vor fi convenite cu organismele financiare internationale.