Fiscul a prezentat o Hotarire de Guvern privind exceptarea si reducerea temporara a taxelor vamale de import pentru unele categorii de marfuri pentru anul 2006. Prin acest act normativ, dupa analizarea tuturor pozitiilor tarifare propuse pentru exceptare sau reducere de taxe vamale, MFP a propus eliminarea din lista a 50% din pozitiile de la produsele industriale (de la 1.029 la aproximativ 500) si a 35% la produsele agricole (de la 1.600 la 550). Pentru alte pozitii tarifare s-a majorat taxa vamala pana la nivelul practicat de UE in relatiile cu tari terte.
Prin acest act normativ, se urmareste injumatatirea numarului de pozitii tarifare pentru care se aplicau exceptii sau reduceri de taxe vamale. Produsele carora li se mai aplica astfel de exceptii sau reduceri sunt in general materii prime (in proportie de 90%), restul fiind reprezentat de produse care nu se realizeaza in tara sau sunt deficitare. Propunerile de exceptari si reduceri care vizeaza produsele industriale se refera preponderent (peste 90%) la materii prime care nu se produc in tara ori sunt deficitare. La capitolul produse agricole s-a urmarit asigurarea necesarului de materii prime si satisfacerea cerintelor consumului intern. Hotarirea a fost elaborata in baza prevederilor Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, potrivit caruia Guvernul, in cazuri temeinic justificate, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Economiei si Comertului, poate aproba, cu caracter temporar, exceptari sau reduceri de taxe vamale pentru unele categorii de marfuri.
Aprobarea cu caracter temporar a unor exceptari si reduceri este justificata de faptul ca, pentru Romania, in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului s-au aprobat taxe vamale cu niveluri ridicate (ex.: pentru carnea de animale din specia porcine, proaspata, refrigerata sau congelata - taxa vamala de baza este 333%, pentru carnea de animale din specia bovine, congelata - 315%, pentru grau si masline - 240% s.a.), taxe care sunt prohibitive. HG a intrat in vigoare incepand cu 16 februarie 2006, avand valabilitate pana la 31 decembrie 2006 inclusiv, urmand ca de la data aderarii sa se aplice Tariful vamal al UE.