Organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Romane (ARR) a fost aprobata prin HG 1.392 din 18 octombrie, cu modificari dupa cum urmeaza: ARR este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru transportul rutier, desemnat sa asigure, in principal: inspectia si controlul, in trafic si la sediul operatorilor de transport si al intreprinderilor, privind indeplinirea conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere si activitatilor conexe acestora; inspectia si controlul respectarii reglementarilor interne si internationale privind conditiile de acces la activitatea de transport rutier, de siguranta a transporturilor rutiere si de protectie a mediului; acordarea de licente de transport si certificate de transport in cont propriu operatorilor de transport rutier si intreprinderilor, precum si eliberarea de licente pentru activitati conexe transportului rutier; autorizarea scolilor de conducatori auto; activitatea de registru pentru operatorii de transport si intreprinderi; acordarea certificatelor de pregatire profesionala a personalului cu functii care concura la siguranta rutiera; punerea in aplicare a normelor tehnice si a reglementarilor specifice transporturilor rutiere, pe baza imputernicirii date de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
Inspectorii
au dreptul de a controla orice vehicul
Pentru exercitarea atributiilor specifice de inspectie, control si supraveghere, parcul auto normat al ARR se stabileste prin ordin al ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu respectarea prevederilor OG 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. In exercitarea atributiilor specifice de inspectie si control, inspectorii de trafic sau, dupa caz, inspectorii imputerniciti in acest scop de ARR au dreptul de a controla vehiculele rutiere care efectueaza activitati de transport rutier, in trafic, inclusiv la punctele de control de trecere a frontierei deschise traficului rutier, precum si la sediile operatorilor de transport rutier sau ale intreprinderilor, pe baza legitimatiei speciale emise si in conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Inspectorii de trafic au dreptul sa opreasca orice vehicul care executa activitati de transport rutier si circula pe drumurile publice. Potrivit legii, inspectorul de trafic are urmatoarele atributii: sa verifice legalitatea activitatilor desfasurate de operatorii de transport si/sau intreprinderi; sa controleze vehiculele rutiere, inmatriculate in Romania sau in alte state, care efectueaza activitati de transport rutier care intra in competentele sale de control; sa verifice existenta, autenticitatea, precum si concordanta inscrisurilor din documentele de transport cu marfurile/persoanele transportate; sa verifice existenta si functionarea aparatelor tahograf si limitatoarelor de viteza; sa verifice ambalajele marfurilor in vederea verificarii conditiilor de expeditie si ambalare sau in vederea prelevarii de mostre, in cazul marfurilor periculoase; sa verifice activitatea vehiculelor utilizate de scolile de conducatori auto in trafic etc.