Cele mai multe reglementari care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2009 vizeaza sprijinirea companiilor pentru a face fata efectelor crizei financiare, precum si masuri de ordin social pentru perioada instabila care urmeaza. Dificultatile inregistrate pe piata financiara internationala, cu efecte negative asupra pietei interne de capital, au impus adoptarea de masuri fiscale care sa sprijine piata bursiera din Romania.
In 2009, profitul realizat de persoanele juridice din tranzactionarea titlurilor de participare pe piata autorizata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) nu va mai fi impozitat. Dispozitia se aplica si pentru persoanele juridice nerezidente. In perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2009 inclusiv, nu se va impozita profitul obtinut de persoanele juridice straine din tranzactionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana. Nici persoanele fizice nu vor mai fi impozitate pentru castigurile obtinute pe piata de capital.
Prevederea este valabila si pentru persoanele fizice nerezidente.
Pierderile rezultate din tranzactionarea titlurilor de valoare (altele decat partile sociale si valori mobiliare in cazul societatilor inchise) se compenseaza la sfarsitul anului fiscal cu castigurile de aceeasi natura, realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare, in cursul anului respectiv. Daca in urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, incepand cu pierderea anuala a anului fiscal 2010, aceasta se reporteaza numai in anul urmator. Pierderea anuala inregistrata in anul fiscal 2009 nu se reporteaza.
Deduceri fiscale mai mari pentru angajat si angajator
De la 1 ianuarie 2009, limita de deductibilitate a contributiilor la sistemul de pensii facultative din veniturile din salarii va creste de la 200 la 400 de euro. Si plafonul cheltuielilor deductibile efectuate in numele unui angajat la schemele de pensii facultative s-a dublat, tot la 400 de euro. Si pentru primele de asigurare voluntara de sanatate plafonul cheltuielilor deductibile a crescut de la 200 la 250 de euro, atat pentru angajat, cat si pentru angajator. Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem en detail produse energetice pentru care se datoreaza accize (cum sunt carburantii, combustibilii pentru incalzire) sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea fiscala teritoriala, conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). In caz contrar, acestia vor fi sanctionati cu amenda de la 20.000 la 100.000 de lei si confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare (OUG nr. 127/8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).
Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la termen sau instrumentele de economisire realizate incepand cu 1 ianuarie 2009 inclusiv sunt venituri neimpozabile.
Si in domeniul impozitarii nerezidentilor, ca masura de atragere a veniturilor pe piata bancara, s-a prevazut ca venitul din dobanda la depozitele la termen si la instrumentele de economisire realizata de persoanele fizice nerezidente sa nu reprezinte venit impozabil in Romania.
Pentru dezvoltarea activitatii companiilor, precum si in scopul crearii de noi locuri de munca si pastrarii celor existente, dividendele reinvestite incepand cu 2009 sunt scutite de la plata impozitului pe dividende. Sunt scutite de la plata acestui impozit si dividendele investite in capitalul social al altei persoane juridice romane, in scopul crearii de noi locuri de munca si pentru dezvoltarea activitatii acesteia.
Cota redusa de TVA pentru livrarile de locuinte
De la 15 decembrie 2008 livrarile de locuinte au o cota redusa de TVA de 5%. Aceasta se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Sunt considerate "locuinte ca parte a politicii sociale" cele care au o suprafata utila de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 380.000 de lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.
Cota redusa se aplica numai in cazul locuintelor care, in momentul vanzarii, pot fi locuite ca atare si daca terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2, inclusiv amprenta la sol a locuintei, in cazul caselor de locuit individuale. In cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte, cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2, inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte. Intra, de asemenea, in categoria locuinta livrata ca parte a politicii sociale: livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept camine de batrani si de pensionari; livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap; livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, catre primarii in vederea atribuirii de catre acestea cu chirie subventionata unor persoane sau familii a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei locuinte in conditiile pietei (OUG nr. 200/4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal).
Proceduri vamale simplificate
Prin modificarea Regulamentului Comisiei nr. 2.454/2007 se creeaza posibilitatea operatorilor economici din Comunitatea Europeana de a obtine o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, care permite acestora sa declare intr-un singur stat, respectiv statul de autorizare, toate importurile efectuate intr-o anumita perioada in diferite state membre. Acest aspect a impus modificarea prevederilor Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, referitoare la taxa pe valoarea adaugata si accize, pentru a se asigura in continuare incasarea acestor venituri la bugetul de stat al Romaniei, in situatia in care se depune declaratia vamala de import intr-un alt stat membru, pentru bunurile importate in Romania (OUG nr. 200/4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal).
De la 1 ianuarie 2009, pierderile fiscale vor putea fi deduse din profitul net pe o perioada de 7 ani, fata de 5 ani ca acum. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.
Contribuabilii vor beneficia de o bonificatie de 5% din valoarea obligatiilor datorate daca isi vor achita obligatiile fiscale cu cel putin 10 zile inainte de termenul de plata stabilit pentru datoriile la bugetele administrate de ANAF.
Bonificatiile se calculeaza lunar de contribuabil, iar plata anticipata va fi diminuata cu valoarea bonificatiei. Veniturile astfel constituite se utilizeaza ca surse proprii de finantare.
Bonificatia nu se aplica in urmatoarele cazuri: a) pentru obligatiile fiscale reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa; b) pentru obligatiile fiscale reprezentand accize; c) contribuabililor care au obligatii fiscale restante si pentru care nu a fost suspendata executarea actului prin care s-au stabilit obligatiile fiscale, in conditiile legii; d) contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale la termenele stabilite de lege.
Facilitati pentru angajatorii care incadreaza someri
Angajatorii care creeaza noi locuri de munca si care incadreaza in munca, pe locurile de munca nou-create, someri aflati in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru o perioada de cel putin trei luni consecutive de la data inregistrarii in evidenta acestor agentii beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu de opt ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca (aproximativ 1.000 de euro).
Contractul de munca trebuie mentinut cel putin trei ani. In caz contrar angajatorii sunt obligati sa restituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate.
Programul de guvernare in perioada 2009-2012 propune mentinerea la 16% a cotei impozitului pe profit si a cotei de impozitare directa a veniturilor. Acelasi program propune reducerea TVA la 5% pentru alimentele de baza, concomitent cu cresterea TVA pentru produsele de lux la 25%.
Persoanele cu venituri mici vor primi compensatii si deduceri fiscale, insa impozitele pe cladiri, automobile si ambarcatiuni cu motor peste limitele stabilite de lege vor fi majorate. Se mai propune introducerea sistemului forfetar de impozitare pentru anumite activitati si societati.