Incepand cu data de 1 mai 2009, au fost aduse o serie de modificari asupra Codului fiscal care vizeaza, in principal, introducerea impozitului pe profit minim, a declarat Bogdan Hutuca (foto), directorul executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice Constanta. Astfel, potrivit O. U. G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri finaciar-fiscale, impozitul pe profit minim, calculat in functie de venituri, va fi stabilit pentru venituri totale anuale cuprinse intre 0 si 52. 000 lei, impozitul minim anual va fi de 2. 200 lei, in timp ce pentru venituri anuale totale cuprinse in intervalul 52. 001 - 215. 000 lei impozitul minim perceput in fiecare an va fi de 4. 300 lei, a spus seful Fiscului constantean. Pentru venituri cuprinse in intervalul 215. 0001 - 430. 000 lei, impozitul minim anual va fi de 6. 500 lei, pentru cele cuprinse in intervalul 430. 001 - 4. 300. 000 lei impozitul este de 8. 600 lei, iar pentru venituri cuprinse intre 4. 300. 001 si 21. 500. 000 lei impozitul perceput de Fisc va fi de 11. 000 lei. De asemenea, pentru venituri anuale cuprinse in intervalul 21. 500. 001 - 129. 000. 000 lei impozitul va fi de 22. 000 lei, in timp ce pentru venituri anuale ce depasesc 129. 000. 001 lei impozitul perceput va fi de 43. 000 lei, a mai spus Hutuca. Totodata, directorul executiv al DGFP Constanta a precizat: "Conform prevederilor O. U. G. nr. 34/2009, pentru incadrarea in transa de venituri totale, se vor lua in calcul veniturile totale, obtinute din orice sursa, inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se vor scadea veniturile din variatia stocurilor, veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale, veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementarilor legale, veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale, veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare si veniturile neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative". Noua grila de impozitare minima se aplica si in cazul microintreprinderilor care opteaza pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Pentru anul fiscal 2009 impozitul minim se va stabili incepand cu lunile mai - iunie 2009 prin compararea impozitului pe profit datorat la sfarsitul trimestrului cu impozitul minim anual, recalculat in mod corespunzator pentru perioada amintita, prin impartirea impozitului minim anual la 12 luni si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective. Daca impozitul pe profit aferent unei perioade este mai mic decat suma impozitului minim pentru transa de venituri (pentru aceeasi perioada), persoanele impozabile sunt obligate la plata impozitului la nivelul acestei transe. Contribuabilii nou-infiintati vor avea obligatia de a plati impozitul minim aferent primei transe de venituri, respectiv 2. 200 lei, efectuand in acest sens plati anticipate in contul impozitului pe profit, recalculate in mod corespunzator in functie de data infiintarii respectivei persoane juridice, a mai spus Hutuca. (Catalin Constantinescu)