Masurile anticriza discutate de guvern cu sindicatele si patronatele vor determina, în cazul includerii în bugetul pe 2009, un minus de venituri la bugetul general consolidat de 34 de miliarde de lei (echivalent a 5,9% din PIB) si vor permite încasari la buget de doar 5,9 miliarde de lei (circa 1% din PIB). Reprezentantii confederatiilor sindicale si patronale au fost invitati vineri, la Ministerul Finantelor, de ministrul de resort Gheorghe Pogea, pentru o noua discutie privind propunerile de masuri anticriza.
Cel mai mare minus bugetar, de 8 miliarde de lei (1,39% din PIB), va rezulta din achitarea obligatiilor financiare certe, lichide si exigibile ale administratiei publice centrale si locale (pentru facturi, subventii pentru agricultura, TVA) si esalonarea echilibrata a platii lunare a acestora, în primul trimestru al anului, conform unui centralizator al masurilor anticriza transmis de Ministerul Finantelor catre sindicate si patronate.
Punctul de pensie de 45% din salariul mediu brut anual, un minus la buget de 1,5 miliarde de lei

Mentinerea prevederilor legale care stabilesc valoarea punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut anual va genera un minus la buget de 1,5 miliarde de lei (0,26% din PIB), iar majorarea salariilor în sectorul bugetar, chiar si raportat doar la indicele inflatiei, va necesita alte cheltuieli de 1,36 miliarde de lei (0,28% din PIB). Alte costuri sunt estimate pentru neimpozitarea profitului reinvestit (3,44 miliarde de lei, 0,59% din PIB), reglementarea platii TVA la încasarea facturii (0,9 miliarde de lei, 0,16% din PIB), finalizarea procedurilor de capitalizare a CEC Bank (0,9 miliarde de lei, 0,16% din PIB), capitalizarea Eximbank si alocarea de fonduri publice pentru garantarea riscului valutar si a celui de neplata la export (0,17 miliarde de lei, 0,03% din PIB), alocarea unui volum de fonduri similar celui din 2008 pentru promovarea exporturilor (0,021 miliarde de lei, 0,004% din PIB).
De asemenea, pentru tratarea veniturilor în perioada de somaj tehnic ca fiind de natura nonsalariala si aplicarea regimului corespunzator de impozitare, precum si pentru scutirea de la plata contributiilor catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale în cazul somajului tehnic, pe o perioada maxima de trei luni, este estimat un minus bugetar de 0,1 miliarde de lei (0,02% din PIB).
La acestea se adauga reduceri de venituri determinate de eliminarea taxei de drum din pretul combustibilului utilizat pentru alte tipuri de transport decât cel rutier (un minus de 0,29 miliarde de lei, 0,05% din PIB), prelungirea valabilitatii Legii nr. 174/2006 în vederea protectiei sociale a salariatilor disponibilizati de Romsilva (0,012 miliarde de lei, 0,02% din PIB), sustinerea cu 50% a formarii profesionale continue pentru angajati si someri (0,013 miliarde de lei, 0,02% din PIB), prelungirea duratei de acordare a ajutorului de somaj la 12 luni (0,08 miliarde de lei, 0,13% din PIB), introducerea în procedura de urgenta a tichetelor de vacanta (2 miliarde de lei, 0,35% din PIB).
Totodata, estimari privind minusuri bugetare sunt avansate si pentru majorarea ajutorului de somaj la 75% din câstigul salarial mediu brut realizat în ultimele trei luni (1,9 miliarde de lei, 0,03% din PIB), sustinerea prin masuri fiscale a persoanelor fizice autorizate care nu sunt încadrate prin contracte de munca pe perioada determinata sau nedeterminata, prin plata partiala a cotei de somaj si asigurari sociale (0,16 miliarde de lei, 0,028% din PIB), prelungirea termenului de mediere referitor la disponibilizarile colective ale salariatilor de la trei luni la sase luni (0,044 miliarde de lei, 0,01% din PIB), casarea a 60.000 de masini uzate cu o prima de 800 de euro/automobil (0,2 miliarde de lei, 0,03% din PIB), sustinerea producatorilor de autoturisme si de componente auto pentru modernizarea productiei si tehnologiilor (1,8 miliarde de lei, 0,31% din PIB).

Reabilitarea termica si constructia de locuinte sociale saracesc bugetul cu 0,16 miliarde de lei

Alte masuri anticriza care vor genera minusuri la buget sunt reabilitarea termica a cladirilor si constructia de locuinte sociale (0,16 miliarde de lei, 0,03% din PIB), cumpararea de îngrasaminte chimice prin subventionarea producatorilor agricoli (2,4 miliarde de lei, 0,41 din PIB), asigurarea unui sprijin de 30% din volumul creditului în sectorul de crestere a suinelor si, respectiv, de 25% din credit pentru sectorul avicol (0,33 miliarde de lei, 0,057% din PIB), înfiintarea Fondului de Contragarantare a Creditelor pentru IMM-uri (0,4 miliarde de lei, 0,07% din PIB), stimularea crearii a minimum 50.000 de locuri de munca în microîntreprinderi prin subventionarea integrala a contributiilor sociale ale angajatorului pentru angajarea unei singure persoane cu salariul de maximum 1.000 de lei (0,36 miliarde de lei, 0,06% din PIB), sprijinul în vederea achizitionarii energiei electrice de catre sectorul feroviar direct de la producator (0,14 miliarde de lei, 0,02% din PIB), deschiderea a cinci centre de promovare a exporturilor românesti la Moscova, Beijing, Chisinau, Cairo, New Delhi (0,004 miliarde de lei, 0,001% din PIB).
De asemenea, impozitarea diferentiata a terenurilor necultivate, impozitarea venitului agricol, reducerea TVA la 5% pentru industria alimentara, achitarea de penalitati de întârziere a platilor, inclusiv de catre institutiile guvernamentale, sau asigurarea unor masuri suplimentare compensatorii, reducerea accizelor la carburanti pentru utilajele forestiere, din agricultura si silvicultura vor genera o scadere a veniturilor bugetare de 3,43 miliarde de lei, 0,6% din PIB. Pentru varianta ca în perioada crizei sa fie derulate procese de privatizare a companiilor de stat, având în vedere valoarea relativ scazuta a actiunilor, este anticipata o pierdere bugetara de 0,44 miliarde de lei (0,08% din PIB).

Limitarea achizitiilor publice va aduce venituri de 3,6 miliarde de lei

Statul estimeaza însa ca va colecta venituri la buget de 3,6 miliarde de lei (0,62% din PIB) prin limitarea achizitiilor publice de bunuri si servicii, precum si a dotarilor cu mobilier si mijloace de transport.
Guvernul estimeaza totodata ca modificarea Legii jocurilor de noroc si revizuirea taxelor din acest domeniu vor genera un plus de venituri de 0,024 miliarde de lei (0,004% din PIB), iar din suprataxarea produselor de lux vor fi obtinute 0,015 miliarde de lei (0,003% din PIB).
Venituri bugetare vor fi obtinute si din perceperea unui comision de la fondurile de pensii administrate privat pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de Casa Nationala de Pensii cu privire la sistemul de pensii private (0,004 miliarde de lei, 0,007% din PIB), instituirea unei taxe de poluare anuale în functie de gradul de poluare a autovehiculului, vechimea si capacitatea cilindrica, transferata catre bugetele locale (0,5 miliarde de lei, 0,086% din PIB), utilizarea câstigului salarial mediu pe economie la stabilirea contributiilor în cazul contractelor de munca pentru persoanele din spatiul extracomunitar (0,062 miliarde de lei, 0,01% din PIB), largirea sferei de aplicare a impozitului pe profit (0,71 miliarde de lei, 0,12% din PIB).