Alocatiile pentru finantarea unor programe guvernamentale de protectie si de ajutor trebuie acordate direct celor interesati, respectiv consiliilor locale ale localitatilor in care sunt amplasate obiectivele de investitii pentru constructia de locuinte sociale si de necesitate, potrivit modificarilor aduse Legii locuintei nr. 114/1996 in data de 18 septembrie.
Printr-o HG au fost adoptate Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei. Astfel, consiliile locale deschid la unitatile Trezoreriei contul "Depozite speciale pentru constructia de locuinte", in afara bugetelor locale, reprezentand venituri cu destinatie speciala. Acest cont se alimenteaza, in masura necesitatilor si in limita sumelor aprobate, cu sume de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. Guvernul precizeaza ca finantarea construirii locuintelor sociale si a celor de necesitate se asigura din bugetele locale, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, precum si din donatii si contributii de la persoane fizice si juridice. Actul normativ stipuleaza ca, in scopul asigurarii fondurilor necesare pentru finantarea executarii constructiilor de locuinte sociale si de necesitate, consiliile locale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre constructiile respective, pe surse de finantare, inclusiv sumele necesar a fi alocate in completare de la bugetul de stat.
Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a urmari ca in contractele de executie a locuintelor sa fie cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influentele in costurile pentru constructii, rezultate din depasirea termenului-limita de receptie, in conditii de inflatie, sa fie suportate de partea care a generat depasirea termenului respectiv. Actul normativ mai prevede ca, anual, va fi stabilita lista care cuprinde obiectivele de investitii pentru locuintele sociale si de necesitate care urmeaza sa se finanteze in anul urmator. Aceasta lista va fi stabilita de consiliile locale. In termen de 30 de zile dupa aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltarii, impreuna cu autoritatile publice locale, va analiza si va stabili ordinea prioritatii investitiilor in constructia de locuinte sociale si vor corecta in mod corespunzator programul de finantare.
De asemenea, hotarirea prevede ca alocarea sumelor pentru finantarea constructiilor de locuinte sociale si de necesitate se va face pentru fiecare obiectiv de investitii, astfel incat sa se asigure finalizarea lucrarilor cu respectarea termenului de punere in functiune si cu incadrarea in plafonul valoric negociat pe baza de contract.
Constituirea, repartizarea si utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale conform prevederilor programelor de investitii sunt de competenta autoritatilor administratiei publice locale respective, care sunt obligate sa urmareasca si sa asigure respectarea prevederilor legale. Consiliile locale vor aproba listele cuprinzand constructiile de locuinte sociale si de necesitate care urmeaza sa se realizeze din fondurile aflate in conturile deschise la Trezoreria Statului.