Suma asigurata care poate fi acordata in cazul producerii unui dezastru natural este cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de euro. La randul lui, proprietarul locuintei are de platit o prima anuala obligatorie a carei valoare este cuprinsa intre 10 si 20 de euro.

Guvernul a aprobat in ultima sedinta proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva dezastrelor naturale, mai exact a cutremurelor de pamant, alunecarilor de teren si inundatiilor. Secretarul de stat din Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Victor Paul Dobre, a precizat ca, potrivit proiectului, persoanele fizice si juridice vor fi obligate sa-si asigure impotriva dezastrelor naturale toate constructiile cu destinatie de locuinta pe care le au in proprietate si care sunt inregistrate in evidentele organelor fiscale.

In cazul producerii unui fenomen meteorologic prevazut in asigurarea incheiata, asiguratul va primi suma de 20.000 de euro pentru fiecare locuinta de tip A (constructie cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic) si 10.000 de euro pentru fiecare locuinta de tip B (constructie cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic). Prima obligatorie reprezinta echivalentul in lei, la cursul BNR valabil la data efectuarii platii, a 20 de euro pentru locuintele de tip A si, respectiv a 10 euro pentru locuintele de tip B. Aceasta prima se achita integral anual.

Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie numai cu asiguratorii asociati in Polul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID - constituit ca societate comerciala de asigurare-reasigurare). Acest act normativ intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare celei in care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Riscuri asigurate

Riscurile care se asigura prin aceasta polita sunt daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta de catre oricare dintre formele de manifestare a dezastrelor naturale, ca efect direct sau indirect al producerii acestora. Nu se vor primi despagubiri pentru bunurile din imobilul distrus si nici pentru anexele situate pe langa cladirea asigurata.

Obligatii

Pe langa incasarea despagubirii rezultate din polita de asigurare obligatorie in cazul producerii riscului asigurat obligatoriu, legea prevede dreptul asiguratului de a beneficia de despagubiri in cazul in care un pericol iminent de inundatie sau de alunecare de teren determina, dupa caz, necesitatea obiectiva de demolare a constructiei cu destinatie de locuinta ori schimbarea amplasamentului acesteia. Totodata, pe langa plata politei de asigurare, asiguratul are obligatia de a intretine locuinta in bune conditii in scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate, si de a lua, cu acordul asiguratorului si potrivit cu imprejurarile, masuri pentru limitarea pagubelor rezultate ca urmare a producerii riscului asigurat.

La randul lui, asiguratorul are obligatia de a constata si de a evalua prejudiciile create, de a stabili cuantumul despagubirii, de a plati despagubirile in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii de la PAID a sumelor necesare. De asemenea acesta trebuie sa micsoreze, dupa plata fiecarei despagubiri, suma asigurata cu incepere de la data producerii riscului asigurat, pentru restul perioadei de asigurare, cu suma cuvenita drept despagubire. Totodata intra in atributia acestuia emiterea unei noi polite de asigurare cu datele de identificare ale noului proprietar, valabila pana la data expirarii celei eliberate fostului proprietar, in cazul in care este anuntat despre schimbarea proprietarului unei locuinte care este asigurata obligatoriu.

In ce priveste drepturile asiguratorului, acestea constau in retinerea comisionului din valoarea primei obligatorii platite, conform reglementarilor legale in vigoare, precum si in refuzarea platii despagubirilor in cazul in care, in termen de 30 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii nu au instiintat asiguratorul despre acest fapt si daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat, precum si valoarea prejudiciului.

Pentru locuintele sociale asigurarile vor fi platite din bugetul local

In cazul locuintelor sociale sau pentru persoanele care beneficiaza, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie cade in sarcina autoritatii locale care are in evidenta persoanele in cauza si se face direct in contul PAID care, pe baza listei transmise de autoritatea locala, emite politele de asigurare pentru persoanele mentionate mai sus. Plata primelor subventionate partial sau total se va face in contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinatie speciala de la bugetul de stat. Despagubirea in cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu se realizeaza in baza unei cereri de despagubire care se poate face numai de catre beneficiarii politei de asigurare impotriva dezastrelor.

In cazul in care o locuinta face obiectul unui contract de leasing financiar, incheierea contractului de asigurare este in sarcina locatorului. Pe de alta parte, pentru constructiile cu destinatie de locuinta aflate in coproprietate, se va incheia cate un singur contract de asigurare obligatorie in conditiile prezentei legi, pentru fiecare astfel de constructie in parte, indiferent de numarul coproprietarilor. In acest caz se va plati o singura prima obligatorie, iar procentul din aceasta datorat de fiecare persoana coasigurata se stabileste in raport cu cota-parte din coproprietate care revine persoanei respective.

Sanctiuni

Nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 de lei. Refuzul asiguratorului autorizat de a incheia la cererea unui proprietar de locuinta contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1.000 de lei.

SONDAJ

Galatenii sunt de acord cu incheierea unei polite pentru asigurarea locuintei, mai ales ca in ultimii ani, in judetul nostru, au avut loc inundatii care au distrus sute de case, iar sute de oameni au ramas sub cerul liber. Mai mult, cei care au avut de suferit in urma unor astfel de evenimente sunt de parere ca ar trebui asigurate atat casa, cat si bunurile din proprietate. Pe de alta parte, tinerii nu au ce sa-si asigure pentru ca posibilitatile pentru cumpararea unei locuinte sunt foarte reduse.

Chiriac Vasilica, 56 de ani: "E necesara o asigurare obligatorie a locuintei, insa, la saracia care este la noi in tara, nu ne putem descurca. Eu sunt pensionara, iar pensia nu-mi mai ajunge la nimic".

Vieru Anghel, 58 de ani: "Nu sunt impotriva asigurarilor, din contra. Am asigurare la casa de cand m-am casatorit, aveam 23 de ani. Mi-am asigurat si bunurile, si masina. Si sunt foarte multumit. In mai am avut un accident si am primit toti banii pe masina. Platesc anual sute de lei pentru toate politele de asigurare, insa se merita".

Sorin F., 25 de ani: "Nu am ce sa-mi asigur. Nu am o locuinta proprie. Nu am posibilitatea sa-mi cumpar o casa, dar sunt de acord cu asigurarea obligatorie pentru locuinte".

Mihail Valentin, 40 de ani: "Stiu ca s-a aprobat asigurarea obligatorie. Trebuie sa platesc 20 de euro pe an pentru ca stau la bloc".