Cristiana Bigan, directorul executiv al OJPC, ne-a comunicat ca inspectorii au verificat legalitatea functionarii agentului economic (inclusiv licenta emisa de ANRSC privind prestarea serviciului public de salubrizare). Astfel, la o unitate din Salonta nu a existat aceasta licenta, unitatea fiind sanctionata. De asemenea, s-a verificat afisarea denumirii unitatilor si programul de functionare; existenta contractului de prestari de servicii; daca se respecta Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare, astfel ca operatorii sa obtina de la autoritatile competente avizele, autorizatiile si licentele, potrivit legii; sa respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciilor de salubrizare; sa presteze serviciul de salubrizare la toti utilizatorii cu care au incheiat contract de prestare a acestui serviciu, sa incarce intreaga cantitate de deseuri menajere si sa lase in stare de curatenie spatiul destinat depozitarii; sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de prestare, sa imbunatateasca in mod continuu calitatea serviciilor prestate si sa-si certifice managementul calitatii, avand drept referinta standardul national SR EN ISO 9001:2001 etc.
Sapte unitati bihorene nu au respectat prevederile din Regulamentul-Cadru de Organizare si Functionare, toate fiind amendate. In ce priveste drepturile utilizatorilor, acestea nu se regasesc sau sunt incomplete la 55 de prestatori de servicii. Utilizatorul serviciilor publice de salubrizare are urmatoarele drepturi: sa i se presteze serviciile publice de salubrizare la nivelurile stabilite in contract; sa conteste facturile cand constata incalcarea prevederilor contractuale; sa fie informat despre modul de functionare a serviciilor publice de salubrizare; sa primeasca raspuns in maximum 30 de zile la sesizarile adresate operatorului sau autoritatilor administratiei publice locale cu privire la neindeplinirea unor conditii contractuale. Contractul poate inceta in urmatoarele cazuri: prin acordul scris al ambelor parti; prin denuntarea unilaterala de catre utilizator, cu un preaviz de 30 de zile lucratoare, si dupa achitarea debitelor catre operator; prin reziliere; in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciara si faliment al prestatorului. Agentii controlati au fost urmatorii: SC Edilul SA Beius; Solceta SA Stei; SC Gospodarire Comunala Tinca SA Tinca; Presam SA Sacuieni; SC Bio Transilvania SRL Carei - PL Valea lui Mihai; Primaria Comunei Biharea; SC RER Ecologic Service Oradea SA; SC Urbana SA Oradea; SC Salubri SA Alesd si SC Gospodarie Comunala si Locativa SA Salonta.