Baza lunara de calcul asupra careia angajatorii vor avea obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj este reprezentata de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, conform unei HG aprobate pe 13 februarie.
Actul normativ modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Pana in prezent, angajatorii aveau obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj aplicata asupra salariului de baza lunar brut. Venitul brut realizat lunar poate fi constituit, dupa caz, din salariul de baza lunar brut, corespunzator timpului efectiv lucrat, la care se adauga, dupa caz, indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colective sau individuale de munca, fac parte din salariul de baza. La acest venit brut lunar se poate adauga indemnizatia bruta lunara pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective, precum si pentru persoanele care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti; solda bruta lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale soldatilor si gradatilor voluntari, acordate si suportate, potrivit legii, de unitati; drepturile banesti in valoare bruta realizate lunar de persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator.
Vor fi impozitate astfel si remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe actiuni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; sporurile, adaosurile si drepturile banesti, acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca, indiferent daca au caracter permanent sau nu; indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, precum si orice alte indemnizatii acordate salariatilor si suportate de unitati, potrivit legii; sumele rezultate prin plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice; drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca sub forma de stimulente, premii si prime sau orice alte sume platite din fondul de salarii.
Ce nu este inclus in baza de calcul
Nu se includ in baza de calcul sumele reprezentand prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale; diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer; drepturile de autor; participarea salariatilor la profit; compensatiile acordate in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca salariatilor concediati pentru motive care nu tin de persoana lor; veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai gasesc in situatia de a fi asigurate obligatoriu, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au detinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii. In octombrie 2007 a fost adoptata Ordonanta de Urgenta nr. 91/ 2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, act normativ care modifica, printre altele, si prevederi ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, referitoare la baza lunara de calcul al contributiilor la sistemul asigurarilor pentru somaj. Astfel, Hotarirea Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 stabileste schimbarea bazei de calcul al contributiei individuale a asigurarilor sociale prin includerea tuturor veniturilor brute realizate.