Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va demara procedura de executare silita impotriva a 11 societati galatene.

Printre societatile vizate de AVAS se numarara nume cunoscute, precum SC Farm Hepites SA Galati, SC Salvosid SA Galati, SC Prollcef SA Sendreni, SC Agrotec Tecuci, SC Seredile SA Galati, SC Regal SA Galati si SC ICEPRONAV SA Galati. AVAS Bucuresti a obtinut in toate aceste cazuri hotariri judecatoresti definitive si irevocabile prin care fiecare dintre societatile amintite este obligata la plata a sute de milioane de lei vechi ce reprezinta dividende neachitate la timp, daune moratorii si daune interese

AVAS Bucuresti a demarat procedurile de chemare in judecata a societatilor amintite intrucit nu a reusit sa ajunga la un punct comun cu acestea vizavi de plata dividendelor aferente anilor 1999 si 2000, la care statul avea dreptul in calitate de actionar. Inainte de acest pas a fost organizata o reconciliere, procedura prin care partile pot stabili de comun acord o modalitate de stingere a datoriei, astfel incit litigiul sa nu mai ajunga in instanta. Problema e ca mare parte din societatile aflate in aceasta situatie nu s-a prezentat, iar cele care au venit nu au platit, desi au recunoscut pretentiile financiare ale AVAS Bucuresti. Dar sa le luam pe rind.

SC Farm Hepites SA Galati a fost chemata in judecata de AVAS Bucuresti pentru plata de daune moratorii aferente perioadei 17.04.2000-06.09.2001, cererea fiind admisa de Tribunalul Galati. De mentionat este faptul ca daunele amintite se acorda cind instanta de judecata a stabilit cu certitudine existenta unui prejudiciu.

Intr-o situatie similara se gaseste SC Salvosid SA Galati, care datoreaza statului 120.443.644 de lei, reprezentind daune moratorii pentru neachitarea in termen a dividendelor aferente anului 1999. Daunele moratorii au fost calculate pentru perioada 17.04.2000-15.11.2002, dividendele trebuind sa fie achitate proportional cu cota de participare la capitalul social varsat.

Nici societatile agricole nu au scapat

Pe lista "neagra" a reprezentantilor AVAS Bucuresti se afla si societatile agricole SC Prollcef SA Sendreni, SC Agrotec Tecuci si SC Agrogal SA Galati.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a obtinut in instanta obligarea SC Prollcef SA Sendreni la plata sumei de 146.562.859 de lei vechi , din care 78.483.400 de lei vechi sint dividende aferente anului 1999. Diferenta reprezinta daune-interese moratorii pentru neachitarea in termen a dividendelor aferente anului 1999, calculate pina la 26.11.2002. Daunele interese se acorda cind prejudiciul nu ar fi acoperit integral prin plata penalitatilor de intirziere.

AVAS a incurcat putin socotelile in privinta sumelor datorate de SC Agrotec Tecuci, de la care solicitase plata a 118.418.000 lei vechi, cu titlu de dividende aferente anului 1999, precum si 100.924.878 de lei vechi reprezentind daune moratorii pentru neachitarea la timp a acestor drepturi banesti calculate pina la 01.11.2002. Magistratii sectiei comerciale din cadrul Tribunalului Galati au admis doar in parte actiunea, hotarind obligarea societatii la plata dividendelor in cuantumul amintit anterior, precum si achitarea unei dobinzi de 21.847.328 de lei.

Cea mai mare datorie dintre societatile cu profil agricol o inregistreaza insa SC Agrogal SA Galati, obligata de instanta de judecata la plata a 562.061.000 lei vechi, reprezentind dividende aferente anului 1999. La aceasta se adauga si suma de 479.031.381 de lei cu titlu de daune moratorii pentru neachitarea in termen a dividendelor calculate pina la data de 01.11.2002. Ca si in cazul precedent magistratii au admis partial cererea AVAS Bucuresti, obligind societatea doar la achitarea dividendelor, in suma de 562.061.000 de lei.

Statul se executa singur

Lucrurile se complica in cazul SC Seredile SA Galati, societate desprinsa din fostul Sidex, impotriva careia s-au declansat deja procedurile de faliment. Situatia este extrem de ciudata pentru ca statul este actionar majoritar la SC Seredile SA Galati, insa in acelasi timp incearca sa-si recupereze datoriile prin executarea silita a societatii. De remarcat este faptul ca administratia societatii a recunoscut in cadrul concilierii toate pretentiile financiare ridicate de AVAS Bucuresti. Este vorba de plata a 355.346.000 lei ce reprezinta dividende pentru anul 1999 si 308.456.638 de lei cu titlu de daune calculate pina la data de 27.11.2002. Instanta de judecata a decis ca SC Seredile SA Galati sa plateasca si dobinda legala pentru dividendele neachitate la timp pina la data stingerii efective a debitului.

Pe lista AVAS Bucuresti se gaseste si SC Regal SA Galati, care nu achitat la timp dividendele pentru anii 1999 si 2000. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a cerut obligarea SC Regal SA la plata a circa 100 de milioane de lei cu titlu de daune moratorii, solicitare contestata de conducerea societatii, care a invocat neplata taxei de timbru judiciar. Reprezentantii societatii au solicitat totodata respingerea actiunii ca nefondata pe motiv ca in contract nu s-a prevazut nici un termen scadent de plata. Instanta de judecata a admis in final cererea AVAS Bucuresti, apreciind ca institutia nu poate fi obligata la plata taxei de timbru judiciar conform Legii nr. 137/2002 (privind unele masuri privind accelerarea privatizarii).

SC ICEPRONAV SA, cel mai mare datornic

De departe cel mai mare debit catre AVAS este inregistrat de SC ICEPRONAV SA Galati, obligata printr-o hotarire judecatoreasca la plata a peste un miliard de lei reprezentind dividende neachitate pentru anul 2000 si daune moratorii. AVAS a actionat in judecata cu ani in urma societatea pentru acelasi motiv: neplata dividendelor. Dosarul a trecut practic pe la toate instantele inainte de pronuntarea unei hotariri definitive si irevocabile in favoarea AVAS. Institutia solicitase achitarea sumei de 187.216.190 de lei, reprezentind daune interese pentru plata cu intirziere a dividendelor aferente anului 1996. Tribunalul Galati a respins initial actiunea ca nefondata, apelul formulat de AVAS avind ulterior aceeasi soarta, acesta fiind anulat de Curtea de Apel Galati ca netimbrat. Inalta Curte de Casatie si Justitie a schimbat lucrurile in acest caz, casind in recurs decizia Curtii de Apel Galati si dispunind obligarea SC ICEPRONAV SA Galati la plata a 172.707.033 de lei cu titlu de daune interese moratorii.

De mentionat este faptul ca AVAS Bucuresti a obtinut hotariri judecatoresti definitive si irevocabile impotriva celor sapte societati enumerate anterior, prin care acestea sint obligate la plata sumelor amintite. Prin urmare normal si firesc era ca AVAS Bucuresti sa treaca direct la executarea silita a acestora. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului s-a complicat putin, in sensul ca i-a actionat din nou in judecata pe datornici, pentru investirea hotaririlor judecatoresti cu formula executorie. Acestea erau insa executorii, lucru constatat si de magistratii sectiei comerciale din cadrul Tribunalului Galati, care au respins toate cererile formulate de AVAS Bucuresti ca inadmisibile, concluzionind ca "hotaririle judecatoresti date in materie comerciala, care se aduc la indeplinire prin executare silita si sint irevocabile, constituie titluri executorii fara alte formalitati".

Cu portareii la usa

AVAS Bucuresti poate cere oricind unui executor judecatoresc punerea in executare a hotaririlor judecatoresti amintite. Recuperarea sumelor de bani datorate Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului se poate face fie din lichiditatile aflate in conturile datornicilor, fie prin vinzarea unor bunuri apartinind acestora. Ce se va intimpla insa cu societatile care nu au patrimoniu, cum este cazul SC Seredile SA, care a intrat deja in faliment?