Inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au desfasurat o actiune de verificare modului de respectare a prevederilor legale privind protectia consumatorilor la comercializarea bijuteriilor din metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase, precum si a obiectelor de aurarie, argintarie si de pietre pretioase. Controlul tematic cu caracter preventiv s-a desfasurat la agenti economici din 20 de judete si s-a efectuat in colaborare cu reprezentantii Directiei pentru metale pretioase si pietre pretioase. Au fost controlati 425 de agenti economici. La 260 dintre cei 425 de controlati, reprezentand 61,17%, s-au depistat abateri de la prevederile legale. Valoarea totala a produselor cu abateri a fost de 3.040.562 de lei noi. Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 1,746 miliarde de lei vechi.
Cristiana Bigan, director executiv al OJPC Bihor, ne-a comunicat ca, in timpul actiunii tematice, OJPC Bihor a controlat 17 agenti economici, constatand abateri la noua dintre acestia. Au fost incheiate noua procese-verbale de constatare a contraventiei, prin care s-au aplicat noua amenzi in valoare de 6.100 de lei noi. Au fost controlate 9,091 kg de bijuterii, in valoare de 242.958 de lei noi, din care cu deficiente 1,354 kg, in valoare de 24.846 de lei. In sase cazuri s-a dispus oprirea temporara de la comercializare a 1.354 kg de bijuterii, in valoare de 24.846 de lei noi, pana la remedierea deficientelor, iar la doua societati s-a dispus oprirea activitatii pana la verificarea metrologica a cantarelor. S-a facut o propunere de retragere a autorizatiei pentru comercializarea repetata de bijuterii nemarcate: SC JEF IMPORT EXPORT SRL Tg. Mures (incalcare repetata).
In vederea informarii agentilor economici si a consumatorilor, conditiile pentru suspendarea autorizatiei sunt: neintocmirea evidentelor operatiunilor in registre speciale; comercializarea fara marcare (marca de garantie proprie) in conditiile prevazute de lege; marcarea incorecta a titlurilor, fata de limitele admise de reglementarile legale; lipsa notificarii ANPC cu privire la schimbarile intervenite in datele de identificare a titularului autorizatiei; folosirea incorecta, sub orice forma, a poansoanelor de titlu si de garantie proprie de catre cei autorizati; in cazul in care ANPC constata ca avizele acordate nu sunt conforme cu realitatea sau contravin unor dispozitii legale.