Bancile vor calcula gradul de îndatorare la creditele cu garantii imobiliare acordate populatiei fara sa mai aplice testul de stres, care ia în calcul riscul valutar si de dobânda si majorarile costurilor din comisioane si alte cheltuieli, potrivit regulamentului BNR publicat în Monitorul Oficial. „Nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferentiat pe categorii de clientela, pe destinatia creditului (de exemplu, credit de consum, ipotecar), pe tipul creditului (defalcat în functie de moneda de exprimare sau, dupa caz, de indexare, de tipul dobânzii, respectiv fixa sau variabila, de termenul de acordare a împrumutului si de comportamentul clientului în legatura cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garantiei), dar si în cazul creditelor care nu sunt garantate cu ipoteci asupra proprietatilor imobiliare locative sau a terenurilor intravilane, sunt stabilite inclusiv prin luarea în considerare a riscului valutar, de rata a dobânzii, precum si a posibilitatii de majorare a costului creditului provenind din comisioane si alte cheltuieli privind administrarea creditului prevazute în contract“, se arata în noul regulament aprobat de Consiliul de Administratie al BNR.
De asemenea, noile prevederi includ si obligatia bancilor de a stabili în reglementarile interne conditiile de garantare pentru fiecare tip de credit, inclusiv limita maxima admisa pentru valoarea finantarii în raport cu cea a imobilului ipotecat. Astfel, bancile vor reveni, practic, la solicitarea avansului pentru creditele ipotecare. Normele elaborate de banci potrivit noului regulament intra în vigoare în momentul transmiterii acestora la BNR, Directia Supraveghere, în vederea validarii.