9.251.827 de locuitori aveau in 2009 locuintele conectate la sistemele de canalizare, acestia reprezentand 43,1% din populatia Romaniei, cu 14.006 persoane mai mult decat in anul 2008, arata datele transmise de Institutul National de Statistica (INS).
Potrivit INS, in anul 2009, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodariile populatiei si din unitatile economice si sociale, precum si tratarea lor in statii de epurare s-a desfasurat in 308 municipii si orase si 469 de comune. Lungimea totala a retelei de canalizare din Romania, la sfarsitul anului 2009, a fost de 20.953,3 km, din care 18.367,5 km in municipii si orase.
Lungimea retelei de canalizare s-a extins cu 588,9 km, respectiv cu 201,2 km in mediul urban si cu 387,7 km in mediul rural in 2009 comparativ cu anul precedent, 9.251.827 de locuitori avand locuintele conectate la sistemele de canalizare.

Lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile

La sfarsitul anului 2009, lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile era de 60.456,4 km, cu 3.647,2 km mai mare pe total tara fata de situatia existenta la sfarsitul anului precedent, potrivit datelor INS.
Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor din toata tara s-a cifrat la sfarsitul anului 2009 la 1.064.858.000 mc, cu 9.937.000 mc mai putin decat in anul 2008. Din aceasta cantitate, apa potabila pentru uz casnic s-a ridicat la 681.081.000 mc, reprezentand 64,0 % din total.
Datele INS mai arata ca, in anul 2009, consumul mediu zilnic de apa potabila pentru uz casnic a fost de 124,9 litri/ locuitor in municipii si orase, cu o scadere de 1,7 litri/ locuitor, reprezentand 1,3 % fata de anul 2008.
Proportia apei potabile distribuita consumatorilor care au instalate apometre, in totalul distribuit, este de 83,7 %, diferenta de cantitate de apa potabila distribuita fiind inregistrata in sistem "pausal".

Distributia gazelor naturale

La sfarsitul anului 2009, lungimea totala a conductelor de distributie a gazelor naturale era de 33.338,4 km, din care 19.724,5 km in municipii si orase. In cursul anului 2009, s-au distribuit gaze naturale in 835 de localitati, din care 235 in municipii si orase.
Comparativ cu anul precedent, in anul 2009, lungimea conductelor de distributie a gazelor naturale s-a extins cu 1.411,6 km, din care in municipii si orase cu 493,4 km.
Totodata, volumul gazelor naturale distribuite la sfarsitul anului 2009 a fost de 9.773,4 milioane mc, cu 1.275,3 milioane mc mai putin fata de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite in anul 2009, 2.677,5 milioane mc au fost destinate consumului casnic, reprezentand 27,4 % fata de volumul total al gazelor naturale distribuite.
Din volumul total al gazelor distribuite, 92,5 % au fost consumate in mediul urban.

Distributia energiei termice

Energia termica distribuita in anul 2009, pe teritoriul Romaniei, a fost de 13.320.450 Gcal, cu 510.839 Gcal mai putin fata de anul 2008, din care pentru populatie 1.1486.647 Gcal, cu 266.250 Gcal mai putin fata de anul 2008.
Aceasta a fost distribuita in 112 localitati din Romania, res-pectiv in 101 municipii si orase. Fata de anul 2008, nu s-a mai distribuit energie termica in opt orase.

Strazi si spatii verzi orasenesti

Potrivit datelor transmise de INS, la sfarsitul anului 2009, lungimea totala a strazilor din localitatile urbane ale Romaniei insuma 26.606 km, strazile modernizate (in lungime de 16.536 km) reprezentand 62,2% din total.
In aria municipiilor si oraselor, suprafata spatiilor verzi sub forma de parcuri, gradini publice, locuri de joaca pentru copii, terenuri ale bazelor si amenajarilor sportive era, la sfarsitul anului 2009, de 21.232 ha, revenind pe un locuitor in medie 18,0 mp suprafata spatii verzi.
La sfarsitul anului 2009, suprafata intravilana inregistra 409.898 ha, cu 11.153 ha mai mult fata de anul 2008.