OBIECTIV: Imaginea Spitalului Judetean de Urgenta din municipiul Calarasi se va schimba in totalitate
Pana la finalul acestui an se intentioneaza finalizarea lucrarilor la intrarea din corpul A al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi. Miercuri, 29 iulie, consilierii judeteni au aprobat proiectul de hotarare ce cuprinde documentatia tehnico-economica la obiectivul de investitie Amenajari exterioare la Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi Faza Documentatie Avizare Lucrari de Interventie, in valoarea totala de 2.669,853 mii lei (600,021 mii euro), inclusiv T.V.A., din care C + M in valoare de 2.230,559 mii lei (501,294 mii euro), inclusiv T.V.A. (la cursul info din 25.05.2015).
Lucrarile sunt structurate pe trei zone de amenajare a incintei Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi, lucrari ce se vor face etapizat, dupa cum urmeaza: in anul 2015 se vor executa lucrarile aferente zonei I in paralel cu finalizarea lucrarilor la obiectivul de investitie Extindere UPU si Acces ambulante din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi. Se va propune ca la urmatoarea rectificare de buget sa se aloce sumele necesare pentru executarea proiectului tehnic si a lucrarilor pentru zona I, in vederea asigurarii accesului la UPU. Lucrarile aferente zonei II sunt strans legate de lucrarile de Modernizare a sistemului de alimentare cu energie termica din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi, iar lucrarile aferente zonei III sunt strans legate de lucrarile de consolidare, reabilitare, refunctionalizare a corpurilor F, G, H din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi, documentatie depusa la COMPANIA NAtIONALa DE INVESTItII S.A.
Amenajarea incintei Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi cuprinde realizarea unor lucrari pregatitoare si anume:
- defrisarea spatiilor verzi existente si curatirea suprafetelor;
- demolarea aleilor carosabile si pietonale, a trotuarelor si gardurilor existente;
Lucrari de terasamente:
- lucrari de terasamente (sapaturi-umpluturi) prin compensare in teren prin aducerea la cote a infrastructurii aleilor, parcarilor si trotuarelor cu ajutorul buldozerelor si manual;
- lucrari de nivelare si compactare pentru refacerea parametrilor de tasare cu ajutorul compactoarelor mecanice;
- realizare strat de forma pamant local amestecat cu nisip grauntos, balast, pietris, prin adaos de 40%, in grosime totala 20 cm dupa compactare;
Lucrari suprastructura:
- asternerea stratului de balast avand dupa compactare grosimile specificate in sectiunile transversale tip;
- montarea bordurilor in lungul aleilor carosabile, la marginea suprafetelor de parcare si la delimitarea trotuarelor si a spatiilor verzi;
- asternerea stratului de piatra spatra in grosime de 15 cm dupa compactare;
- executia stratului de legatura de binder de criblura BAD 20 in grosime de 5 cm;
- executia stratului de uzura din beton asfaltic cu criblura BA 16 in grosime de 4 cm ; - executia trotuarelor si platformelor pietonale cu dale prefabricate din beton autoblocante pe substrat de nisip si fundatie de balast;
- lucrari pentru siguranta circulatiei: aplicare marcaje si montare indicatoare rutiere;
- amenajare spatii verzi si locuri de recreare si odihna;
- realizare imprejmuire incinta cu gard, inclusiv porti de acces;
- lucrari pentru scurgerea apelor prin amplasarea unei retele de canalizare pluviala prevazuta cu guri de scurgere;
- realizarea celei de a treia statii de epurare pentru spital (1 statie existenta ambulatoriu, 1 statie prevazuta in documentatie DALI pentru modernizarea corpurilor FGH);
- realizarea retelei de iluminat in incinta spitalului.
In curtea interioara a spitalului se doreste realizarea unui spatiu amplu limitrof policlinicii si spitalului in vederea asigurarii unui microclimat necesar pacientilor.
In momentul de fata Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi are o imprejmuire pe tot conturul incintei. In zona I UPU se va renunta la gardul existent, spatiul verde va fi amenajat ca locuri de recreare si odihna si va fi deschis catre str. Eroilor, ramanand liber accesul catre UPU pentru garaj ambulante si locuri parcare apartinatori.
In zona II acces principal spre Spital din B-dul 1 Mai va fi prevazut cu bariera de acces cu comanda de la cabina amplasata la intrarea pe poarta.
In zona III se propune o poarta suplimentara in zona capelei pentru accesul pacientilor. Poarta va avea acces restrictionat in orele in care se vor tine slujbele.
In zona verde adiacenta strazii Eroilor sunt prevazute 5 platforme pietonale pe care se vor monta banci pentru asteptare si odihna, executate din lemn. Acest tip de mobiler urban este propus si pe spatiul verde din curtea interioara unde sunt prevazute 3 platforme cu banci pentru asteptare si odihna.
Sursa: obiectiv-online.ro