mariustuca.ro / De la 1 septembrie, la medic, obligatoriu cu cardul national de sanatate (Autoare: Magda Marincovici)
Incepand cu data de 1 septembrie 2015, cardul national de sanatate devine unicul instrument de decontare si validare a serviciilor medicale in sistemul public de sanatate pentru asiguratii cu varsta de peste 18 ani. Asiguratii care nu au intrat inca in posesia cardului pot sa verifice daca li s-a emis acest document prin accesarea serviciului pus la dispozitie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau se pot adresa caselor de asigurari de sanatate in evidenta carora se afla pentru verificare si, dupa caz, eliberarea cardului de sanatate.
CNAS precizeaza ca asiguratii carora pana la aceasta data nu li s-a emis cardul de sanatate pot beneficia de servicii medicale fara prezentarea acestuia.
In cazul pierderii cardului, asiguratii vor solicita eliberarea unui duplicat la casele de asigurari, unde vor depune o cerere si vor plati contravaloarea noului card si a cheltuielilor de distribuire prin servicii postale, in valoare de 15,5 lei. Pana la primirea noului card de sanatate, asigurații vor avea acces la servicii medicale in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate ce li se va inmana in momentul in care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.
Asiguratii care, din motive personale sau religioase, refuza utilizarea cardului de sanatate vor depune o cerere in scris la casa de asigurari, in care vor mentiona motivele refuzului si vor restitui cardul de sanatate, in cazul in care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru acesti asigurati in baza unei adeverinte de inlocuire a cardului de sanatate, cu termen de valabilitate de trei luni. Adeverinta nu trebuie sa ramana la furnizorul de servicii medicale, ea va fi prezentata ori de cate ori asiguratul solicita un serviciu.
Pentru asiguratii care implinesc varsta de 18 ani si/sau dobandesc calitatea de asigurat se genereaza automat din sistem comanda de tiparire si distribuire a cardului de sanatate. Nu este necesara solicitarea in scris a asiguratului pentru eliberarea cardului. Acestia vor primi cardul national de sanatate prin servicii postale, la domiciliul inscris in cartea de identitate.